Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru Dodávateľ

Cena s DPH     

Objednávku podpísal
1/2017 1.12.2016 potraviny Trnovec 383,57 telefonicky
2/2017 22.12.2016 ovocie, zelenina GO-BO 111,58 telefonicky
3/2017 22.12.2017 potraviny Sestak 538,90 telefonicky
4/2017 22.12.2016 potraviny ATC 659,31 telefonicky
5/2017 22.12.2016 mäso Lulek 22,61 telefonicky
6/2017 5.1.2017 mäso Lulek 118,85 telefonicky
7/2017 3.1.2017 školské mlieko Tatr-mliek. 26,88 telefonicky
8/2017 3.1.2017 chlieb, pečivo Peza 29,17 telefonicky
9/2017 12.1.2017 mäso Lulek 102,46 telefonicky
10/2017 19.1.2017 mäso Lulek 129,36 telefonicky
11/2017 10.1.2017 chlieb, pečivo Peza 86,05 telefonicky
12/2017 19.1.2017 ovocie, zelenina GO-BO 238,91 telefonicky
13/2017 19.1.2017 mäso Lulek 33,05 telefonicky
14/2017 26.1.2017 mäso Lulek 60,09 telefonicky
15/2017 10.1.2017 školské ovocie Lunys 7,66 telefonicky
16/2017 20.1.2017 chlieb, pečivo Peza 60,03 telefonicky
17/2017 22.12.2016 potraviny Trnovec 696,41 telefonicky
18/2017 24.1.2017 školské ovocie Lunys 12,67 telefonicky
19/2017 2.2.2017 mäso Lulek 113,29 telefonicky
20/2017 31.1.2017 chlieb, pečivo Peza 71,69 telefonicky
21/2017 9.2.2017 mäso Lulek 92,16 telefonicky
22/2017 13.2.2017 potraviny ATC 231,46 telefonicky
23/2017 2.2.2017 školské mlieko Tatr.mliek. 26,88 telefonicky
24/2017 9.2.2017 chlieb, pečivo Peza 43,81 telefonicky
25/2017 2.2.2017 ovocie, zelenina GO-BO 277,66 telefonicky
26/2017 16.2.2017 mäso Lulek 128,57 telefonicky
27/2017 31.1.2017 potraviny Trnovec 489,40 telefonicky
28/2017 20.2.2017 chlieb, pečivo Peza 44,33 telefonicky
29/2017 14.2.2017 školské mlieko Tatr.mliek. 13,44 telefonicky
30/2017 14.2.2017 školské ovocie Lunys 22,62 telefonicky
31/2017 14.2.2017 ovocie Lunys 1,76 telefonicky
32/2017 2.3.2017 mäso Lulek 23,20 telefonicky
33/2017 30.1.2017 ovocie, zelenina GO-BO 129,19 telefonicky
34/2017 2.3.2017 potraviny ATC 195,31 telefonicky
35/2017 3.3.2017 mäso Lulek 107,81 telefonicky
36/2017 2.3.2017 ovocie Lunys 4,36 telefonicky
37/2017 2.3.2017 chlieb, pečivo Peza 73,97 telefonicky
38/2017 10.3.2017 mäso Lulek 114,35 telefonicky
39/2017 2.3.2017 školské mlieko Tatr.ml. 28,80 telefonicky
40/2017 10.3.2017 ovocie, zelenina GO-BO 200,48 telefonicky
41/2017 10.3.2017 chlieb, pečivo Peza 55,93 telefonicky
42/2017 17.3.2017 mäso Lulek 113,44 telefonicky
43/2017 17.3.2017 ovocie, zelenina GO-BO 167,68 telefonicky
44/2017 23.3.2017 potraviny ATC 208,52 telefonicky
45/2017 10.3.2017 ovocie Lunys 1,52 telefonicky
46/2017 23.3.2017 potraviny Sestak 257,50 telefonicky
47/2017 23.3.2017 potraviny Sestak 10,19 telefonicky
48/2017 24.3.2017 školské mlieko Tatr.ml. 19,20 telefonicky
49/2017 24.3.2017 mäso Lulek 102,38 telefonicky
50/2017 24.3.2017 ovocie, zelenina GO-BO 107,72 telefonicky
51/2017 1.3.2017 potraviny Trnovec 478,43 telefonicky
52/2017 17.3.2017 chlieb, pečivo Peza 84,80 telefonicky
53/2017 31.3.2017 mäso Lulek 100,34 telefonicky
54/2017 14.3.2017 školské ovocie Lunys 15,44 telefonicky
55/2017 31.3.2017 ovocie, zelenina GO-BO 71,74 telefonicky
56/2017 14.3.2017 ovocie Lunys 1,18 telefonicky
57/2017 3.3.2017 chlieb, pečivo Peza 60,58 telefonicky
58/2017 7.4.2017 mäso Lulek 113,93 telefonicky
59/2017 13.4.2017 mäso Lulek 89,26 telefonicky
60/2017 30.3.2017 školské mlieko Tatr.ml. 28,80 telefonicky
61/2017 13.4.2017 ovocie, zelenina GO-BO 113,82 telefonicky
62/2017 20.4.2017 potraviny ATC 130,14 telefonicky
63/2017 21.4.2017 chlieb, pečivo Peza 50,11 telefonicky
64/2017 20.4.2017 mäso Lulek 111,60 telefonicky
65/2017 20.4.2017 školské mlieko Tatr.ml. 9,60 telefonicky
66/2017 21.4.2017 ovocie, zelenina GO-BO 94,76 telefonicky
67/2017 20.4.2017 potraviny ATC 259,65 telefonicky
68/2017 28.4.2017 mäso Lulek 81,56 telefonicky
69/2017 30.3.2017 potraviny Trnovec 486,26 telefonicky
70/2017 5.5.2017 ovocie, zelenina GO-BO 63,14 telefonicky
71/2017 4.5.2017 chlieb, pečivo Peza 62,04 telefonicky
72/2017 18.4.2017 školské ovocie Lunys 32,42 telefonicky
73/2017 12.5.2017 chlieb, pečivo Peza 61,77 telefonicky
74/2017 11.5.2017 mäso Lulek 99,27 telefonicky
75/2017 11.5.2017 ovocie, zelenina GO-BO 92,15 telefonicky
76/2017 12.5.2017 mäso Lulek 112,17 telefonicky
77/2017 11.5.2017 potraviny Mplus 23,33 telefonicky
78/2017 2.5.2017 školské mlieko Tatr.ml. 28,80 telefonicky
79/2017 19.5.2017 ovocie, zelenina GO-BO 124,56 telefonicky
80/2017 2.5.2017 školské ovocie Lunys 33,31 telefonicky
81/2017 11.5.2017 chlieb, pečivo Peza 62,43 telefonicky
82/2017 19.5.2017 mäso Lulek 116,29 telefonicky
83/2017 19.5.2017 potraviny ATC 245,33 telefonicky
84/2017 26.5.2017 ovocie, zelenina GO-BO 86,50 telefonicky
85/2017 11.5.2017 školské mlieko Tatr.ml. 21,12 telefonicky
86/2017 26.5.2017 mäso Lulek 69,49 telefonicky
87/2017 2.5.2017 ovocie Lunys 7,18 telefonicky
88/2017 2.5.2017 potraviny Trnovec 618,11 telefonicky
89/2017 2.6.2017 ovocie, zelenina GO-BO 96,94 telefonicky
90/2017 19.5.2017 chlieb, pečivo Peza 80,12 telefonicky
91/2017 1.6.2017 mäso Lulek 186,67 telefonicky
92/2017 9.6.2017 ovocie, zelenina GO-BO 96,74 telefonicky
93/2017 26.5.2017 chlieb, pečivo Peza 81,71 telefonicky
94/2017 8.6.2017 mäso Lulek 121,78 telefonicky
95/2017 8.6.2017 ovocie, zelenina GO-BO 72,31 telefonicky
96/2017 8.6.2017 školské mlieko Tatr.ml. 32,64 telefonicky
97/2017 19.6.2017 chlieb, pečivo Peza 73,65 telefonicky
98/2017 19.6.2017 ovocie, zelenina GO-BO 77,04 telefonicky
99/2017 19.6.2017 mäso Lulek 120,47 telefonicky
100/2017 19.6.2017 potraviny ATC 150,25 telefonicky
101/2017 29.6.2017 mäso Lulek 120,52 telefonicky
102/2017 1.6.2017 potraviny Trnovec 520,49 telefonicky
103/2017 29.6.2017 ovocie, zelenina GO-BO 53,35 telefonicky
104/2017 16.6.2017 školské mlieko Tatr.ml. 15,36 telefonicky
105/2017 29.6.2017 ovocie, zelenina GO-BO 71,19 telefonicky
106/2017 29.6.2017 chlieb, pečivo Peza 87,86 telefonicky
107/2017 29.6.2017 mäso Lulek 84,21 telefonicky
108/2017 6.7.2017 ovocie, zelenina GO-BO 76,71 telefonicky
109/2017 6.7.2017 mäso Lulek 102,42 telefonicky
110/2017 13.7.2017 chlieb, pečivo Peza 51,77 telefonicky
111/2017 16.7.2017 chlieb, pečivo Peza 61,10 telefonicky
112/2017 13.7.2017 ovocie, zelenina GO-BO 202,94 telefonicky
113/2017 13.7.2017 mäso Lulek 89,35 telefonicky
114/2017 1.7.2017 potraviny Trnovec 286,75 telefonicky
115/2017 28.8.2017 potraviny Sestak 559,18 telefonicky
116/2017 28.8.2017 potraviny ATC 654,16 telefonicky
117/2017 28.8.2017 ovocie, zelenina GO-BO 69,45 telefonicky
118/2017 28.8.2017 mäso Lulek 122,54 telefonicky
119/2017 7.9.2017 ovocie, zelenina GO-BO 97,47 telefonicky
120/2017 7.9.2017 mäso Lulek 98,14 telefonicky
121/2017 28.8.2017 školské mlieko Tatr.ml. 14,40 telefonicky
122/2017 7.9.2017 ovocie, zelenina GO-BO 86,83 telefonicky
123/2017 22.9.2017 ovocie, zelenina GO-BO 62,20 telefonicky
124/2017 22.9.2017 mäso Lulek 112,52 telefonicky
125/2017 21.9.2017 chlieb, pečivo Peza 52,50 telefonicky
126/2017 22.9.2017 chlieb, pečivo Peza 77,60 telefonicky
127/2017 22.9.2017 mäso Lulek 103,28 telefonicky
128/2017 20.9.2017 ovocie Lunys 6,46 telefonicky
129/2017 28.9.2017 ovocie, zelenina GO-BO 96,71 telefonicky
130/2017 4.9.2017 potraviny Trnovec 772,80 telefonicky
131/2017 29.9.2017 chlieb, pečivo Peza 51,39 telefonicky
132/2017 20.9.2017 školské ovocie Lunys 20,44 telefonicky
133/2017 5.10.2017 mäso Lulek 123,83 telefonicky
134/2017 5.10.2017 ovocie, zelenina GO-BO 86,73 telefonicky
135/2017 6.10.2017 chlieb, pečivo Peza 57,33 telefonicky
136/2017 5.10.2017 mäso Lulek 114,18 telefonicky
137/2017 4.10.2017 ovocie Lunys 5,08 telefonicky
138/2017 12.10.2017 ovocie, zelenina GO-BO 73,42 telefonicky
139/2017 12.10.2017 potraviny Sestak 63,68 telefonicky
140/2017 2.10.2017 školské mlieko Tatr.ml. 14,40 telefonicky
141/2017 3.10.2017 školské ovocie Lunys 5,72 telefonicky
142/2017 19.10.2017 ovocie, zelenina GO-BO 98,75 telefonicky
143/2017 19.10.2017 mäso Lulek 87,42 telefonicky
144/2017 17.10.2017 chlieb, pečivo Peza 69,94 telefonicky
145/2017 27.10.2017 mäso Lulek 137,49 telefonicky
146/2017 27.10.2017 ovocie, zelenina GO-BO 59,81 telefonicky
147/2017 1.10.2017 potraviny Trnovec 603,52 telefonicky
148/2017 17.10.2017 školské mlieko Tatr.ml. 2,88 telefonicky
149/2017 2.11.2017 ovocie, zelenina GO-BO 91,70 telefonicky
150/2017 2.11.2017 potraviny ATC 206,77 telefonicky
151/2017 20.11.2017 chlieb, pečivo Peza 56,83 telefonicky
152/2017 24.10.2017 školské ovocie Lunys 19,72 telefonicky
153/2017 24.10.2017 ovocie Lunys 2,23 telefonicky
154/2017 3.11.2017 mäso Lulek 144,67 telefonicky
155/2017 10.11.2017 ovocie, zelenina GO-BO 110,90 telefonicky
156/2017 7.11.2017 ovocie Lunys 3,06 telefonicky
157/2017 7.11.2017 chlieb, pečivo Peza 53,95 telefonicky
158/2017 16.11.2017 mäso Lulek 98,96 telefonicky
159/2017 16.11.2017 ovocie, zelenina GO-BO 98,29 telefonicky
160/2017 20.11.2017 mäso Lulek 97,73 telefonicky
161/2017 31.10.2017 školské mlieko Tatr.ml. 14,40 telefonicky
162/2017 13.11.2017 chlieb, pečivo Peza 39,46 telefonicky
163/2017 27.11.2017 ovocie Lunys 2,77 telefonicky
164/2017 27.11.2017 potraviny ATC 64,76 telefonicky
165/2017 24.11.2017 ovocie, zelenina GO-BO 175,89 telefonicky
166/2017 1.12.2017 mäso Lulek 87,75 telefonicky
167/2017 27.11.2017 školské ovocie Lunys 18,88 telefonicky
168/2017 1.12.2017 ovocie, zelenina GO-BO 78,05 telefonicky
169/2017 1.12.2017 chlieb, pečivo Peza 86,00 telefonicky
170/2017 30.11.2017 potraviny Trnovec 564,05 telefonicky
171/2017 7.12.2017 mäso Lulek 130,12 telefonicky
172/2017 7.12.2017 ovocie, zelenina GO-BO 66,56 telefonicky
173/2017 7.12.20107 chlieb, pečivo Peza 43,47 telefonicky
174/2017 15.12.2017 mäso Lulek 91,70 telefonicky
175/2017 15.12.2017 ovocie, zelenina GO-BO 166,64 telefonicky
176/2017 12.12.2017 ovocie Lunys 2,81 telefonicky
177/2017 12.12.2017 školské ovocie Lunys 3,28 telefonicky
178/2017 18.12.2017 ovocie, zelenina GO-BO 94,24 telefonicky
179/2017 15.12.2017 mäso Lulek 104,30 telefonicky