Voľné pracovné miesta

 

Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto

Pracovná pozícia : ŠKOLNÍČKA

miesto výkonu práce: elokované pracovisko, Hollého 66, Žilina
úväzok : 1,0 
Predpokladaný termín nástup : 1.8.2018

Základné požiadavky : minimálne základné vzdelanie, bezúhonnosť, spoľahlivosť. 


Pracovná pozícia : ASISTENT UČITEĽA 

miesto výkonu práce: elokované pracovisko, Hollého 66, Žilina
Úväzok : 1,0
Predpokladaný termín nástupu : od 27.8.2018

Základné požiadavky :

kvalifikačné predpoklady na úrovni úplného stredného odborného vzdelania,

zdravotná spôsobilosť,

bezúhonnosť,

osobnostné predpoklady.

Ďalšie informácie na : msakmeta@stonline.sk, 041/56 22 432

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte v termíne do 6.júla 2018 na e-mailovú adresu : msakmeta@stonline.sk, písomnou formou na adresu: Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina alebo osobne riaditeľke školy.