ROK 2018

číslo dátum vyhotovenia názov, druh tovaru dodávateľ cena s DPH vybavenie objednávky
1/2018 21.12.2017 potraviny ATC, Púchov 471,46 telefonicky
2/2018 21.12.2017 potraviny Sestak, Galanta 313,88 telefonicky
3/2018 21.12.2017 chlieb, pečivo Peza, Žilina 124,97 telefonicky
4/2018 21.12.2017 potraviny Trnovec, Nededza 405,02 telefonicky
5/2018 21.12.2017 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 92,68 telefonicky
6/2018 21.12.2017 mäso Lulek, K.N.M. 24,68 telefonicky
7/2018 5.1.2018 mäso Lulek, K.N.M. 122,54 telefonicky
8/2018 5.1.2018 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 107,31 telefonicky
9/2018 9.1.2018 chlieb, pečivo Peza, Žilina 42,20 telefonicky
10/2018 11.1.2018 mäso Lulek, K.N.M. 103,16 telefonicky
11/2018 19.1.2018 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 97,12 telefonicky
12/2018 19.1.2018 chlieb, pečivo Peza, Žilina 62,83 telefonicky
13/2018 26.1.2018 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 59,62 telefonicky
14/2018 26.1.2018 mäso Lulek, K.N.M. 83,32 telefonicky
15/2018 21.12.2017 školské mlieko Tatr.mliekareň, Kežmarok 13,44 telefonicky
16/2018 26.1.2018 mäso Lulek, K.N.M. 7,67 telefonicky
17/2018 1.2.2018 chlieb, pečivo Peza, Žilina 50,85 telefonicky
18/2018 26.1.2018 potraviny ATC, Púchov 96,63 telefonicky
19/2018 26.1.2018 potraviny Sestak, Galanta 170,33 telefonicky
20/2018 8.2.2018 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 63,36 telefonicky
21/2018 8.2.2018 mäso Lulek, K.N.M. 92,47 telefonicky
22/2018 29.1.2018 potraviny Trnovec, Nededza 677,05 telefonicky
23/2018 8.2.2018 chlieb, pečivo Peza, Žilina 31,77 telefonicky
24/2018 16.1.2018 ovocie Lunys, Poprad 2,46 telefonicky
25/2018 16.1.2018 školské mlieko Tatr.mliekareň, Kežmarok 13,44 telefonicky
26/2018 15.2.2018 mäso Lulek, K.N.M. 98,02 telefonicky
27/2018 30.1.2018 ovocie Lunys, Poprad 3,59 telefonicky
28/2018 22.2.2018 mäso Lulek, K.N.M. 55,44 telefonicky
29/2018 16.1.2018 školské ovocie Lunys, Poprad 13,35 telefonicky
30/2018 22.2.2018 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 152,85 telefonicky
31/2018 23.2.2018 mäso Lulek, K.N.M. 37,40 telefonicky
32/2018 23.2.2018 chlieb, pečivo Peza, Žilina 58,60 telefonicky
33/2018 23.2.2018 potraviny Sestak, Galanta 144,41 telefonicky
34/2018 23.2.2018 potraviny ATC, Púchov 201,58 telefonicky
35/2018 30.1.2018 potraviny Trnovec, Nededza 359,80 telefonicky
36/2018 8.3.2018 chlieb, pečivo Peza, Žilina 42,56 telefonicky
37/2018 12.3.2018 chlieb, pečivo Peza, Žilina 74,33 telefonicky
38/2018 8.3.2018 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 111,92 telefonicky
39/2018 8.3.2018 mäso Lulek, K.N.M. 179,46
 
telefonicky
40/2018 13.2.2018 školské ovocie Lunys, Poprad 0,60 telefonicky
41/2018 15.3.2018 mäso Lulek, K.N.M. 106,07 telefonicky
42/2018 1.3.2018 školsé mlieko Tatr.mliekareń, Kežmarok 15,36 telefonicky
43/2018 13.3.2018 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 159,29 telefonicky
44/2018 22.3.2018 mäso Lulek, K.N.M. 104,57 telefonicky
45/2018 22.3.2018 chlieb, pečivo Peza,Źilina 62,37 telefonicky
46/2018 22.3.2018 potraviny ATC, Púchov 241,82 telefonicky
47/2018 22.3.2018 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 102,45 telefonicky
48/2018 22.3.2018 potraviny Sestak, Galanta 173,42 telefonicky
49/2018 28.2.2018 mäso Lulek, K.N.M. 82,88 telefonicky
          telefonicky
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

2018