ROK 2018

číslo dátum vyhotovenia názov, druh tovaru dodávateľ cena s DPH vybavenie objednávky
1/2018 21.12.2017 potraviny ATC, Púchov 471,46 telefonicky
2/2018 21.12.2017 potraviny Sestak, Galanta 313,88 telefonicky
3/2018 21.12.2017 chlieb, pečivo Peza, Žilina 124,97 telefonicky
4/2018 21.12.2017 potraviny Trnovec, Nededza 405,02 telefonicky
5/2018 21.12.2017 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 92,68 telefonicky
6/2018 21.12.2017 mäso Lulek, K.N.M. 24,68 telefonicky
7/2018 5.1.2018 mäso Lulek, K.N.M. 122,54 telefonicky
8/2018 5.1.2018 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 107,31 telefonicky
9/2018 9.1.2018 chlieb, pečivo Peza, Žilina 42,20 telefonicky
10/2018 11.1.2018 mäso Lulek, K.N.M. 103,16 telefonicky
11/2018 19.1.2018 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 97,12 telefonicky
12/2018 19.1.2018 chlieb, pečivo Peza, Žilina 62,83 telefonicky
13/2018 26.1.2018 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 59,62 telefonicky
14/2018 26.1.2018 mäso Lulek, K.N.M. 83,32 telefonicky
15/2018 21.12.2017 školské mlieko Tatr.mliekareň, Kežmarok 13,44 telefonicky
16/2018 26.1.2018 mäso Lulek, K.N.M. 7,67 telefonicky
17/2018 1.2.2018 chlieb, pečivo Peza, Žilina 50,85 telefonicky
18/2018 26.1.2018 potraviny ATC, Púchov 96,63 telefonicky
19/2018 26.1.2018 potraviny Sestak, Galanta 170,33 telefonicky
20/2018 8.2.2018 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 63,36 telefonicky
21/2018 8.2.2018 mäso Lulek, K.N.M. 92,47 telefonicky
22/2018 29.1.2018 potraviny Trnovec, Nededza 677,05 telefonicky
23/2018 8.2.2018 chlieb, pečivo Peza, Žilina 31,77 telefonicky
24/2018 16.1.2018 ovocie Lunys, Poprad 2,46 telefonicky
25/2018 16.1.2018 školské mlieko Tatr.mliekareň, Kežmarok 13,44 telefonicky
26/2018 15.2.2018 mäso Lulek, K.N.M. 98,02 telefonicky
27/2018 30.1.2018 ovocie Lunys, Poprad 3,59 telefonicky
28/2018 22.2.2018 mäso Lulek, K.N.M. 55,44 telefonicky
29/2018 16.1.2018 školské ovocie Lunys, Poprad 13,35 telefonicky
30/2018 22.2.2018 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 152,85 telefonicky
31/2018 23.2.2018 mäso Lulek, K.N.M. 37,40 telefonicky
32/2018 23.2.2018 chlieb, pečivo Peza, Žilina 58,60 telefonicky
33/2018 23.2.2018 potraviny Sestak, Galanta 144,41 telefonicky
34/2018 23.2.2018 potraviny ATC, Púchov 201,58 telefonicky
35/2018 30.1.2018 potraviny Trnovec, Nededza 359,80 telefonicky
36/2018 8.3.2018 chlieb, pečivo Peza, Žilina 42,56 telefonicky
37/2018 12.3.2018 chlieb, pečivo Peza, Žilina 74,33 telefonicky
38/2018 8.3.2018 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 111,92 telefonicky
39/2018 8.3.2018 mäso Lulek, K.N.M. 179,46
 
telefonicky
40/2018 13.2.2018 školské ovocie Lunys, Poprad 0,60 telefonicky
41/2018 15.3.2018 mäso Lulek, K.N.M. 106,07 telefonicky
42/2018 1.3.2018 školsé mlieko Tatr.mliekareń, Kežmarok 15,36 telefonicky
43/2018 13.3.2018 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 159,29 telefonicky
44/2018 22.3.2018 mäso Lulek, K.N.M. 104,57 telefonicky
45/2018 22.3.2018 chlieb, pečivo Peza,Źilina 62,37 telefonicky
46/2018 22.3.2018 potraviny ATC, Púchov 241,82 telefonicky
47/2018 22.3.2018 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 102,45 telefonicky
48/2018 22.3.2018 potraviny Sestak, Galanta 173,42 telefonicky
49/2018 28.2.2018 mäso Lulek, K.N.M. 82,88 telefonicky
50/2018 1.3.2018 potraviny Trnovec, Nededza 431,09 telefonicky
51/2018 13.3.2018 ovocie Lunys, Poprad 2,68 telefonicky
52/2018 29.3.2018 chlieb, pečivo Peza, Žilina 66,79 telefonicky
53/2018 29.3.2018 mäso Lulek, K.N.M. 67,64 telefonicky
54/2018 29.3.2018 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 152,54 telefonicky
55/2018 5.4.2018 potraviny ATC, Púchov 26,80 telefonicky
56/2018 5.4.2018 mäso Lulek, K.N.M. 129,31 telefonicky
57/2018 5.4.2018 chlieb,pečivo Peza, Žilina 70,56 telefonicky
58/2018 5.4.2018 ovocie,zelenina GO-BO, D.Tižina 101,37 telefonicky
59/2018 3.4.2018 školské mlieko Tatr.ml. 9,60 telefonicky
60/2018 13.3.2018 ovocie Lunys, Poprad 5,02 telefonicky
61/2018 13.3.2018 školské ovocie Lunys, Poprad 11,45 telefonicky
62/2018 13.4.2018 ovocie,zelenina GO-BO,D.Tižina 70,92 telefonicky
63/2018 13.4.2018 mäso Lulek, K.N.M. 110,28 telefonicky
64/2018 17.4.2018 chlieb,pečivo Peza, Žilina 75,23 telefonicky
65/2018 27.4.2018 mäso Lulek, K.N.M. 94,26 telefonicky
66/2018 29.3.2018 potraviny Trnovec, Nededza 706,51 telefonicky
67/2018 25.4.2018 chlieb,pečivo Peza, Žilina 56,58 telefonicky
68/2018 17.4.2018 školské ovocie Lunys, Poprad 10,82 telefonicky
69/2018 28.4.2018 mäso Lulek, K.N.M 85,21 telefonicky
70/2018 26.4.2018 školské ovocie Lunys, Poprad 8,58 telefonicky
71/2018 3.5.2018 potraviny ATC, Púchov 106,57 telefonicky
72/2018 2.5.2018 chlieb, pečivo Peza, Žilina 59,18 telefonicky
73/2018 4.5.2018 mäso Lulek, K.N.M. 74,83 telefonicky
74/2018 4.5.2018 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 303,28 telefonicky
75/2018 3.5.2018 potraviny Sestak, Galanta 150,85 telefonicky
76/2018 11.5.2018 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 140,98 telefonicky
77/2018 26.4.2018 školské mlieko Tatr.ml., Kežmarok 18,24 telefonicky
78/2018 11.5.2018 mäso Lulek, K.N.M. 117,81 telefonicky
79/2018 14.5.2018 chlieb, pečivo Peza, Žilina 65,12 telefonicky
80/2018 17.5.2018 mäso Lulek, K.N.M. 128,27 telefonicky
81/2018 17.5.2018 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 128,91 telefonicky
82/2018 15.5.2018 ovocie Lunys, Poprad 3,64 telefonicky
83/2018 25.5.2018 mäso Lulek, K.N.M. 71,89 telefonicky
84/2018 15.5.2018 ovocie Lunys, Poprad 2,77 telefonicky
85/2018 15.5.2018 školské ovocie Lunys, Poprad 13,94 telefonicky
86/2018 1.6.2018 chlieb, pečivo Peza, Žilina 104,73 telefonicky
87/2018 2.5.2018 potraviny Trnovec, Nededza 576,59 telefonicky
88/2018 7.6.2018 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 242,22 telefonicky
89/2018 7.6.2018 mäso Lulek, K.N.M. 138,35 telefonicky
90/2018 7.6.2018 chlieb, pečivo Peza, Žilina 51,43 telefonicky
91/2018 14.6.2018 mäso Lulek, K.N.M. 96,30 telefonicky
92/2018 14.6.2018 chlieb, pečivo Peza, Žilina 84,84 telefonicky
93/2018 14.6.2018 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 224,28 telefonicky
94/2018 22.6.2018 mäso Lulek, K.N.M. 101,36 telefonicky
95/2018 22.6.2018 chlieb, pečivo Peza, Žilina 53,96 telefonicky
96/2018 22.6.2018 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 134,46 telefonicky
97/2018 1.6.2018 potraviny Trnovec, Nededza 628,23 telefonicky
98/2018 26.6.2018 mäso Lulek, K.N.M. 101,29 telefonicky
99/2018 28.8.2018 potraviny Sesták, Galanta 466,09 telefonicky
100/2018 28.8.2018 potraviny ATc, Púchov 449,63 telefonicky
101/2018 20.9.2018 mäso Lulek, K.N.M. 114,48 telefonicky
102/2018 20.9.2018 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 89,85 telefonicky
103/2018 28.9.2018 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 67,20 telefonicky
104/2018 20.9.2018 potraviny Trnovec. Nededza 251,28 telefonicky
105/2018 25.9.2018 školské ovocie Lunys, Poprad 12,35 telefonicky
106/2018 25.9.2018 ovocie Lunys, Poprad 3,20 telefonicky
107/2018 4.10.2018 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 91,39 telefonicky
108/2018 4.10.2018 mäso Lulek, K.N.M. 138,13 telefonicky
109/2018 5.10.218 mäso Lulek, K.N.M. 109,99 telefonicky
110/2018 5.10.2018 chlieb, pečivo Peza, Žilina 50,96 telefonicky
111/2018 9.10.2018 chlieb, pečivo Peza, Žilina 94,85 telefonicky
112/2018 12.10.2018 ovocie, zelenina GO-Bo, D.Tižina 71,91 telefonicky
113/2018 11.10.2018 potraviny Sestak, Galanta 56,40 telefonicky
114/2018 12.10.2018 mäso Lulek, K.N.M. 102,68 telefonicky
115/2018 12.10.2018 potraviny Sestak, Galanta 263,44 telefonicky
116/2018 2.10.2018 školské mlieko Tatr.mliekareň, Kežmarok 18,47 telefonicky
117/2018 12.10.2018 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 79,83 telefonicky
118/2018 15.10.2018 chlieb, pečivo Peza, Žilina 61,37 telefonicky
119/2018 18.10.2018 mäso Lulek, K.N.M. 110,88 telefonicky
120/2018 18.10.2018 ovocie, zelenina GO-Bo, D.Tižina 34,90 telefonicky
121/2018 26.10.2018 mäso Lulek, K.N.M. 17,05 telefonicky
122/2018 1.10.2018 potraviny Trnovec, Nededza 766,72 telefonicky
123/2018 9.10.2018 školské ovocie Lunys, Poprad 22,66 telefonicky
124/2018 15.10.2018 chlieb, pečivo Peza, Žilina 56,18 telefonicky
125/2018 9.10.2018 ovocie Lunys, Poprad 14,76 telefonicky
126/2018 25.10.2018 školské mlieko Tatr.ml., Kežmarok 15,95 telefonicky
127/2018 9.11.2018 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 152,71 telefonicky
128/2018 9.11.2018 mäso Lulek, K.N.M. 111,94 telefonicky
129/2018 9.11.2018 chlieb, pečivo, Peza, Žilina 42,59 telefonicky
130/2018 9.11.2018 mäso Lulek, K.N.M. 105,48 telefonicky
131/2018 12.11.2018 chlieb, pečivi Peza, Žilina 64,58 telefonicky
132/2018 12.11.2018 ovocie, zelenina GO - BO, D.Tižina 241,39 telefonicky
133/2018 12.11.2018 mäso Lulek, K.N.M. 96,79 telefonicky
134/2018 19.11.2018 ovocie, zelenina GO - BO, D.Tižina 62,20 telefonicky
135/2018 26.11.2018 mäso Lulek, K.N.M. 112,78 telefonicky
136/2018 5.11.2018 školské mlieko Tatr.ml., Kežmarok 24,75 telefonicky
137/2018 6.11.2018 školské ovocie Lunys, Poprad 24,62 telefonicky
138/2018 30.10.2018 potraviny Trnovec, Nededza 409,02 telefonicky
139/2018 26.11.2018 chlieb, pečivo Peza, Žilina 75,21 telefonicky
140/2018 6.11.2018 ovocie Lunys, Poprad 6,73 telefonicky
141/2018 29.11.2018 mäso Lulek, K.N.M. 134,13 telefonicky
142/2018 13.11.2018 školské mlieko Tatar.ml., Kežmarok 44,21 telefonicky
143/2018 3.12.2018 chlieb, pečivo Peza, Žilina 82,11 telefonicky
144/2018 10.12.2018 mäso Lulek, K.N.M. 101,33 telefonicky
145/2018 14.12.2018 ovocie, zelenina GO - BO, D.Tižina 357,74 telefonicky
146/2018 17.12.2018 ovocie, zelenina GO - BO, D. Tižina 146,45 telefonicky
147/2018 13.12.2018 mäso Lulek, K.N.M. 89,56 telefonicky
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

2018