Rok 2019

číslo dátum vyhotovenia názov, druh tovaru dodávateľ cena s DPH vybavenie objednávky
1/2019 3.12.2018 potraviny Trnovec, Nededza 416,56 telefonicky
2/2019 4.12.2018 školské ovocie Lunys, Poprad 23,70 telefonicky
3/2019 4.12.2018 ovocie Lunys, Poprad 22,93 telefonicky
4/2019 11.12.2018 školské ovocie Lunys, Poprad 13,85 telefonicky
5/2019 10.12.2018 potraviny Šesták, Galanta 476,70 telefonicky
6/2019 10.12.2018 potraviny ATC, Púchov 477,11 telefonicky
7/2019 2.1.2019 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 83,33 telefonicky
8/2019 2.1.2019 chlieb, pečivo Peza, Žilina 91,40 telefonicky
9/2019 2.1.2019 mäso Lulek, K.N.M. 132,48 telefonicky
10/2019 7.1.2019 mäso Lulek, K.N.M. 101,34 telefonicky
11/2019 2.1.2019 chlieb, pečivo Peza, Žilina 43,44 telefonicky
12/2019 7.1.2019 šk.mlieko Tatr.mliekareň,
Kežmarok
9,24 telefonicky
13/2019 22.1.2019 chlieb, pečivo Peza, Žilina 58,49 telefonicky
14/2019 24.1.2019 ovocie, zelenina GO - BO, D.Tižina 222,09 telefonicky
15/2019 24.1.2019 mäso Lulek, K.N.M. 73,52 telefonicky
16/2019 24. 1.2019 potraviny ATC, Púchov 208,41 telefonicky
17/2019 30.1.2019 mäso Lulek, K.N.M. 76,57 telefonicky
18/2019 22.1.2019 šk.ovocie Lunys, Poprad 3,12 telefonicky
19/2019 31.1.2019 potraviny Trnovec, Nededza 522,20 telefonicky
20/2019 31.1.2019 mäso Lulek, K.N.M. 127,15 telefonicky
21/2019 22.1.2019 ovocie Lunys, Poprad 2,82 telefonicky
22/2019 15.2.2019 chlieb, pečivo Peza, Žilina 84,38 telefonicky
23/2019 15.2.2019 chlieb, pečivo Peza, Žilina 43,99 telefonicky
24/2019 15.2.2019 potraviny ATC, P/chov 240,60 telefonicky
25/2019 2.2.2019 školské mlieko Tatr.ml., Kežmarok 18,24 telefonicky
26/2019 15.2.2019 mäso Lulek, K.N.M. 91,66 telefonicky
27/2019 15.2.2019 školské mlieko Tatr.ml., Kežmarok 7,56 telefonicky
28/2019 15.2.2019 ovocie, zelenina GO - BO. D.Tižina 446,18 telefonicky
29/2019 22.2.2019 mäso Lulek, K.N.M. 72,39 telefonicky
30/2019 22.2.2019 chlieb, pečivo Peza, Žilina 71,71 telefonicky
31/2019 22.2.2019 potraviny Sestak, Galanta 134,44 telefonicky
32/2019 1.3.2019 mäso Lulek, K.N.M. 13,18 telefonicky
33/2019 15.2.2019 školské ovocie Lunys, Poprad 6,80 telefonicky
34/2019 1.2.2019 potraviny Trnovec, Nededza 491,56 telefonicky
35/2019 4.3.2019 chlieb, pečivo Peza, Žilina 25,12 telefonicky
36/2019 15.2.2019 ovocie Lunys, Poprad 4,20 telefonicky
37/2019 12.3.2019 potraviny ATC, Púchov 146,82 telefonicky
38/2019 8.3.2019 mäso Lulek, K.N.M. 134,78 telefonicky
39/2019 15.3.2019 mäso Lulek, K.N.M. 104,93 telefonicky
40/2019 22.3.2019 chlieb, pečivo Peza, Žilina 86,46 telefonicky
41/2019 1.3.2019 školské mlieko Tatr.ml., Kežmarok 8,39 telefonicky
42/2019 1.3.2019 ovocie, zelenina GO - BO, D.Tižina 340,23 telefonicky
43/2019 22.3.2019 mäso Lulek, K.N.M. 96,42 telefonicky
44/2019 12.3.2019 školské ovocie Lunys, Poprad 3,57 telefonicky
45/2019 27.3.2019 potraviny Sestak, Galanta 81,74 telefonicky
46/2019 27.3.2019 potraviny ATC, Púchov 185,74 telefonicky
47/2019 28.3.2019 potraviny Trnovec, Nededza 285,39 telefonicky
48/2019 28.3.2019 mäso Lulek, K.N.M. 99,86 telefonicky
49/2019 12.3.2019 ovocie Lunys, Poprad 3,53 telefonicky
50/2019 28.3.2019 chlieb, pečivo Peza, Žilina 93,35 telefonicky
51/2019 2.4.2019 potraviny Trnovec, Nededza 14,16 telefonicky
52/2019 5.4.2019 mäso Lulek, K.N.M. 123,66 telefonicky
53/2019 5.4.2019 chlieb, pečivo Peza, Žilina 135,82 telefonicky
54/2019 28.3.2019 školské mlieko Tatr.mliekareň, Kežmarok 19,20 telefonicky
55/2019 8.4.2019 mäso Lulek, K.N.M. 68,08 telefonicky
56/2019 11.4.2019 mäso Lulek, K.N.M. 75,62 telefonicky
57/2019 12.3.2019 školské ovocie Lunys, Poprad 3,65 telefonicky
58/2019 18.4.2019 chlieb, pečivo Peza, Žilina 48,65 telefonicky
59/2019 18.4.2019 mäso Lulek, K.N.M. 37,82 telefonicky
60/2019 28.3.2019 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 401,23 telefonicky
61/2019 2.5.2019 chlieb, pečivo Peza, Žilina 83,77 telefonicky
62/2019 1.4.2019 potraviny Trnovec, Nededza 609,25 telefonicky
63/2019 16.4.2019 ovocie Lunys, Poprad 1,58 telefonicky
64/2019 6.5.2019 potraviny ATC, Púchov 246,68 telefonicky
65/2019 3.5.2019 mäso Lulek, K.N.M. 133,48 telefonicky
66/2019 10.5.2019 chlieb, pečivo Peza, Žilina 79,56 telefonicky
67/2019 10.5.2019 mäso Lulek, K.N.M. 124,14 telefonicky
68/2019 16.4.2019 školské ovocie Lunas, Poprad 14,01 telefonicky
69/2019 30.4.2019 školské mlieko Tatr.ml., Kežmarok 22,45 telefonicky
70/2019 17.5.2019 chlieb, pečivo Peza, Žilina 63,30 telefonicky
71/2019 2.5.2019 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 445,40 telefonicky
72/2019 22.5.2019 potraviny ATC, Púchov 366,35 telefonicky
73/2019 17.5.2019 mäso Lulek, K.N.M. 122,69 telefonicky
74/2019 25.5.2019 mäso Lulek, K.N.M 94,88 telefonicky
75/2019 15.5.2019 školské mlieko Tatr.ml., Kežmarok 3,25 telefonicky
76/2019 11.5.2019 ovocie Lunys, Poprad 1,76 telefonicky
77/2019 3.6.2019 chlieb, pečivo Peza, Žilina 119,44 telefonicky
78/2019 2.5.2019 potraviny Trnovec, Nededza 471,66 telefonicky
79/2019 3.6.2019 mäso Lulek, K.N.M. 120,01 telefonicky
80/2019 11.5.2019 školské ovocie Lunys, Poprad 5,35 telefonicky
81/2019 3.5.2019 školské mlieko Tatr.ml., Kežmarok 6,49 telefonicky
82/2019 7.6.2019 chlieb, pečivo Peza, Žilina 79,94 telefonicky
83/2019 7.6.2019 mäso Lulek, K.N.M. 107,80 telefonicky
84/2019 25.5.2019 školské mlieko Tatr.ml., Kežmarok 9,60 telefonicky
85/2019 3.6.2019 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 370,55 telefonicky
86/2019 17.6.2019 potraviny GO-BO, D.Tižina 53,50 telefonicky
87/2019 14.6.2019 mäso Lulek, K.N.M. 107,67 telefonicky
88/2019 17.6.2019 chluieb, pečivo Peza, Žilina 108,74 telefonicky
89/2019 21.6.2019 mäso Lulek, K.N.M. 97,87 telefonicky
90/2019 24.6.2019 potravina GO-Bo, D.Tižina 89,75 telefonicky
91/2019 21.6.2019 ovocie Lunas, Poprad 3,86 telefonicky
92/2019 3.6.2019 potravina Trnovec, Nededza 445,72 telefonicky
93/2019 10.6.2019 školské mlieko Tatr.ml., Kežmarok 8,05 telefonicky
94/2019 24.6.2019 chleb, pečivo Peza, Žilina 55,67 telefonicky
95/2019 24.6.2019 potraviny ATC, Púchov 187,78 telefonicky
96/2019 26.7.2019 ovocie, zelenina GO-Bo, D.Tižina 112,81 telefonicky
97/2019 26.7.2019 mäso Lulek, K.N.M. 42,44 telefonicky
98/2019 26.7.2019 potraviny Trnovec, Nededza 162,72 telefonicky
99/2019 26.7.2019 chlieb, pečivo Peza, Žilina 25,50 telefonicky
100/2019 2.8.2019 chlieb, pečivo, Peza, Žilina 47,31 telefonicky
101/2019 2.8.2019 mäso Lulek, K.N.M. 118,37 telefonicky
102/2019 9.8.2019 mäso Lulek, K.N.M. 77,64 telefonicky
103/2019 9.8.2019 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 261,12 telefonicky
104/2019 16.8.2019 chlieb, pčivo Peza, Žilina 73,18 telefonicky
105/2019 16.8.2019 mäso Lulek, K.N.M. 86,56 telefonicky
106/2019 1.8.2019 potraviny Trnovec, Nededza 317,25 telefonicky
107/2019 21.8.2019 potraviny Sesták, Galanta 446,51 telefonicky
108/2019 23.8.2019 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 122,00 telefonicky
109/2019 21.8.2019 potraviny Sesták, Galanta 15,55 telefonicky
110/2019 21.8.2019 potraviny ATC, Púchov 539,38 telefonicky
111/2019 30.8.2019 chlieb, pečivo Peza, Žilina 30,49 telefonicky
112/2019 30.8.2019 mäso Lulek, K.N.M. 120,58 telefonicky
113/2019 30.8.2019 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 77,91 telefonicky
114/2019 6.9.2019 chlieb, pečivo Peza, Žilina 113,20 telefonicky
115/2019 6.9.2019 mäso Lulek, K.N.M. 120,71 telefonicky
116/2019 13.9.2019 mäso Lulek, K.N.m. 99,33 telefonicky
117/2019 2.9.2019 šk.mlieko Tatr.ml., Kežmarok 41,51 telefonicky
118/2019 13.9.2019 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 331,63 telefonicky
119/2019 13.9.2019 chlieb, pečivo Peza, Žilina 133,64 telefonicky
120/2019 20.9.2019 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 125,92 telefonicky
121/2019 20.9.2019 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 59,50 telefonicky
122/2019 20.9.2019 mäso Lulek, K.N.m. 136,11 telefonicky
123/2019 30.8.2019 potraviny Trnovec, Nededza 783,09 telefonicky
124/2019 27.9.2019 chlieb, pečivo Peza, Žilina 82,24 telefonicky
125/2019 27.9.2019 mäso Lulek, K.N.m. 118,71 telefonicky
126/2019 9.10.2019 potraviny ATC, Púchov 240,66 telefonicky
127/2019 4.10.2019 mäso Lulek, K.N.M. 117,72 telefonicky
128/2019 4.10.2019 chlieb, pečivo Peza, Žilina 137,01 telefonicky
129/2019 11.10.2019 potraviny ATC, Púchov 130,10 telefonicky
130/2019 11.10.2019 potraviny Sesták, galanta 258,98 telefonicky
131/2019 11.10.2019 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 299,95 telefonicky
132/2019 11.10.2019 mäso Lulek, K.N.M. 106,88 telefonicky
133/2019 30.9.2019 šk.mlieko Tatr.ml., Kežmarok 18,51 telefonicky
134/2019 8.10.219 škol.ovocie Lunys, Poprad 23,56 telefonicky
135/2019 1.10.2019 chlieb, pečivo Peza, Žilina 81,19 telefonicky
136/2019 30.9.2019 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 179,80
 
telefonicky
137/2019 24.10.2019 potraviny Sesták, galanta 20,40 telefonicky
138/2019 18.10.2019 mäso Lulek, K.N.m. 133,65 telefonicky
139/2019 8.10.2019 ovocie Lunys, Poprad 11,04 telefonicky
140/2019 31.10.2019 mäso Lulek, K.N.M. 48,48 telefonicky
141/2019 29.10.2019 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 2,10 telefonicky
142/2019 31.10.2019 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 114,41 telefonicky
143/2019 30.9.2019 potraviny Trnovec, Nededza 453,10 telefonicky
144/2019 25.10.2019 chlieb, pečivo Peza, Žilina 120,43 telefonicky
145/2019 25.10.2019 mäso Lulek, K.N.M. 108,34 telefonicky
146/2019 31.10.2019 chlieb, pečivo Peza, Žilina 77,26 telefonicky
147/2019 8.11.2019 potraviny ATC, Púchov 267,23 telefonicky
148/2019 31.10.2019 šk.mlieko Tatr.ml., Kežmarok 23,10 telefonicky
149/2019 8.11.2019 mäso Lulek, K.N.M. 84,32 telefonicky
150/2019 5.11.2019 šk.mlieko Tatr.ml., Kežmarok 18,01 telefonicky
151/2019 15.11.2019 mäso Lulek, K.N.M. 122,25 telefonicky
152/2019 31.10.2019 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 581,03 telefonicky
153/2019 8.10.2019 ovocie Lunys, Poprad 22,31 telefonicky
154/2019 28.11.2019 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 149,98 telefonicky
155/2019 22.11.2019 mäso Lulek, K.N.M. 80,31 telefonicky
156/2019 30.10.2019 potraviny Trnovec, Nededza 527,37 telefonicky
157/2019 22.11.2019 chlieb, pečivo Peza, Žilina 131,42 telefonicky
158/2019 5.11.2019 ovocie Lunys, Poprad 9,11 telefonicky
159/2019 20.11.2019 chlieb,pečivo Peza, Žilina 107,69 telefonicky
160/2019 29.11.2019 mäso Lulek, K.N.M. 130,49 telefonicky
161/2019 26.11.2019 šk.mlieko Tatr.ml., Kežmarok 12,28 telefonicky
162/2019 3.12.2019 ovocie Lunys, Poprad 11,99 telefonicky
163/2019 3.12.2019 šk.ovocie Lunys, Poprad 12,13 telefonicky
164/2019 6.12.2019 mäso Lulek, K.N.M. 126,91 telefonicky
165/2019 29.11.2019 chlieb, pečivo Peza, Žilina 106,99 telefonicky
166/2019 29.11.2019 ovocie, zelenina GO-BO, L.Lúčka 351,32 telefonicky
167/2019 13.12.2019 mäso Lulek, K.N.M. 142,57 telefonicky
168/2019 18.12.2019 potraviny GO-BO, L.Lúčka 78,60 telefonicky