Školská jedáleň - rok 2015

 

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru Dodávateľ

Cena s DPH     

Objednávku podpísal
1/2015 10.12.2014 chlieb, pečivo Peza 40,94 telefonicky
2/2015 2.1.2015 potraviny Sesták 540,34 telefonicky
3/2015 2.1.2015 ovocie, zelenina GOBO 41,92 telefonicky
4/2015 2.1.2015 potraviny ATC 363,26 telefonicky
5/2016 9.1.2015 ovocie, zelenina GOBO 48,68 telefonicky
6/2015 2.1.2015 mäso Lulek 146,76 telefonicky
7/2015 9.1.2015 chlieb, pečivo Peza 14,39 telefonicky
8/2015 9.1.2015 ovocie,zelenina GOBO 41,94 telefonicky
9/2015 2.1.2015 školské mlieko Tatr.ml. 36,01 telefonicky
10/2015 19.1.2015 chlieb,pečivo Peza 55,36 telefonicky
11/2015 9.1.2015 mäso Lulek 104,63 telefonicky
12/2015 19.1.2015 ovocie,zelenina GOBO 93,74 telefonicky
13/2015 23.1.2015 chlieb,pečivo Peza 22,19 telefonicky
14/2015 23.1.2015 mäso Lulek 68,29 telefonicky
15/2015 26.1.2015 chlieb,pečivo Peza 24,17 telefonicky
16/2015 2.1.2015 potraviny Trnovec 563,23 telefonicky
17/2015 26.1.2015 ovocie,zelenina GOBO 52,78 telefonicky
18/2015 2.2.2015 mäso Lulek 83,89 telefonicky
19/2015 2.2.2015 chlieb, pečivo Peza 36,72 telefonicky
20/2015 23.1.2015 školské mlieko Tatr.ml. 16,80 telefonicky  
21/2015 2.2.2015 ovocie, zelenina GOBO 187,92 telefonicky
22/2015 2.2.2015 potraviny ATC 301,34 telefonicky
23/2015 2.2.2015 chlieb,pečivo Peza 38,95 telefonicky
24/2015 2.2.2015 mäso Lulek 99,66 telefonicky
25/2015 12.2.2015 ovocie,zelenina GOBO 59,78 telefonicky
26/2015 12.2.2015 chlieb,pečivo Peza 28,90 telefonicky
27/2015 3.2.2015 školské mlieko Tatr.ml. 33,61 telefonicky
28/2015 12.2.2015 mäso Lulek 54,26 telefonicky
29/2015 19.2.2015 ovocie,zelenina GOBO 59,50 telefonicky
30/2015 19.2.2015 chlieb,pečivo Peza 24,48 telefonicky
31/2015 27.2.2015 mäso Lulek 90,71 telefonicky
32/2015 12.2.2015 školské mlieko Tatr.ml. 14,40 telefonicky
33/2015 27.2.2015 chlieb,pečivo Peza 30,36 telefonicky
34/2015 27.2.2015 ovocie,zelenina GOBO 45,99 telefonicky
35/2015 2.2.2015 potraviny Trnovec 361,93 telefonicky
36/2015 27.2.2015 chlieb, pečivo Peza 33,89 telefonicky
37/2015 27.2.2015 mäso Lulek 108,62 telefonicky
38/2015 3.2.2015 školské ovocie Lunys 21,04 telefonicky
39/2015 6.3.2015 ovocie, zelenina GOBO 75,18 telefonicky
40/2015 6.3.2015 chlieb,pečivo Peza 16,18 telefonicky
41/2015 3.2.2015 ovocie Lunys 2,23 telefonicky
42/2015 6.3.2015 potraviny ATC 80,65 telefonicky
43/2015 6.3.2015 mäso Lulek 83 telefonicky
44/2015 12.3.2015 chlieb,pečivo Peza 40,74 telefonicky
45/2015 12.3.2015 ovocie,zelenina GOBO 124,75 telefonicky
46/2015 12.3.2015 chlieb,pečivo Peza 30,91 telefonicky
47/2015 27.2.2015 školské mlieko Tatr.ml. 36,01 telefonicky
48/2015 12.3.2015 mäso Lulek 94,69 telefonicky
49/2015 12.3.2015 chlieb,pečivo Peza 21,83 telefonicky
50/2015 20.3.2015 ovocie,zelenina GOBO 72,32 telefonicky
51/2015 20.3.2015 ovocie,zelenina GOBO 108,02 telefonicky
52/2015 20.3.2015 mäso Lulek 91,93 telefonicky
53/2015 17.3.2015 školské mlieko Tatr.ml. 26,40 telefonicky
54/2015 19.3.2015 chlieb,pečivo Peza 46,08 telefonicky
55/2015 27.3.2016 mäso Lulek 32,68 telefonicky
56/2015 2.4.2015 ovocie,zelenina GOBO 80,91 telefonicky
57/2015 2.3.2015 potraviny TRNOVEC 593,32 telefonicky
58/2015 2.4.2015 chlieb,pečivo Peza 28,08 telefonicky
59/2015 2.4.2015 potraviny Sestak 300,94 telefonicky
60/2015 9.3.2015 školské ovocie Lunys 9,98 telefonicky
61/2015 9.3.2015 ovocie Lunys 0,31 telefonicky
62/2015 7.4.2015 chlieb,pečivo Peza 40,42 telefonicky
63/2015 2.4.2015 mäso Lulek 107,22 telefonicky
64/2015 10.4.2015 ovocie,zelenina GOBO 106,25 telefonicky
65/2015 7.4.2015 chlieb,pečivo Peza 11,99 telefonicky
66/2015 10.4.2015 mäso Lulek 119,30 telefonicky
67/2015 14.4.2015 chlieb,pečivo Peza 32,68 telefonicky
68/2015 14.4.2015 školské mlieko Tatr.ml. 36,01 telefonicky
69/2015 17.4.2015 ovocie,zelenina GOBO 120,49 telefonicky
70/2015 16.4.2015 chlieb,pečivo Peza 36,30 telefonicky
71/2015 17.4.2015 mäso Lulek 67,91 telefonicky
72/2015 24.4.2015 potraviny ATC 183,86 telefonicky
73/2015 24.4.2015 ovocie,zelenina GO-BO 108,35 telefonicky
74/2015 24.4.2015 chlieb,peťivo Peza 33,76 telefonicky
75/2015 24.4.2015 mäso Lulek 101,23 telefonicky
76/2015 10.4.2015 školské mlieko Tatr.ml. 31,21 telefonicky
77/2015 30.4.2015 ovocie,zelenina GO-BO 51,44 telefonicky
78/2015 1.4.2015 potraviny Trnovec 485,10 telefonicky
79/2015 28.4.2015 chlieb,pečivo Peza 32,94 telefonicky
80/2015 30.4.2015 mäso Lulek 107,15 telefonicky
81/2015 14.4.2015 ovocie Lunys 8,40 telefonicky
82/2015 14.4.2015 školské ovocie Lunys 12,29 telefonicky
83/2015 5.5.2015 chlieb,pečivo Peza 43,70 telefonicky
84/2015 7.5.2015 ovocie,zelenina GO-BO 97,94 telefonicky
85/2015 7.5.2015 chlieb,pečovo Peza 23,36 telefonicky
86/2015 7.5.2015 mäso Lulek 124,43 telefonicky
87/2015 15.5.2015 ovocie,zelenina GO-BO 101,15 telefonicky
88/2015 7.5.2015 chlieb,pečivo Peza 17,10 telefonicky
89/2015 14.5.2015 mäso Lulek 130,60 telefonicky
90/2015 12.5.2015 školské mlieo Tatr.ml. 33,61 telefonicky
91/2015 12.5.2015 ovocie Lunys 1,26 telefonicky
92/2015 12.5.2015 chlieb,pečivo Peza 52,22 telefonicky
93/2015 22.5.2015 ovocie,zelenina GO-BO 69,04 telefonicky
94/2015 22.5.2015 chlieb,pečivo Peza 28,04 telefonicky
95/2015 19.5.2015 mäso Lulek 111,21 telefonicky
96/2015 29.5.2015 ovocie,zelenina GO-BO 31,90 telefonicky
97/2015 29.5.2015 ovocie,zelenina GO-BO 93,76 telefonicky
98/2015 22.5.2015 chlieb,pečivo Peza 42,16 telefonicky
99/2015 19.5.2015 školské mlieko Tatr.ml. 36,01 telefonicky
100/2015 26.5.2015 chlieb,pečivo Peza 41,35 telefonicky
101/2015 30.4.2015 potraviny Trnovec 558,18 telefonicky
102/2015 29.5.2015 mäso Lulek 105,77 telefonicky
103/2015 4.6.2015 ovocie,zelenina GO-BO 136,15 telefonicky
104/2015 12.5.2015 školské ovocie Lunys 12,90 telefonicky
105/2015 4.6.2015 mäso Lulek 108,85 telefonicky
106/2015 4.6.2015 ovocie,zelenina GO-BO 73,41 telefonicky
107/2015 4.6.2015 chlieb,pečivo Peza 51,50 telefonicky
108/2015 10.6.2015 chlieb,pečivo Peza 35,28 telefonicky
109/2015 10.6.2015 školské mlieko Tatr.ml. 35,99 telefonicky
110/2015 14.6.2015 mäso Lulek 118,67 telefonicky
111/2015 14.6.2015 potraviny ATC 87,07 telefonicky
112/2015 14.6.2015 ovocie,zelenina GO-BO 135,53 telefonicky
113/2015 14.6.2015 chlieb,pečivo Peza 35,35 telefonicky
114/2015 23.6.2015 mäso Lulek 121,45 telefonicky
115/2015 23.6.2015 ovocie,zelenina GO-BO 159,33 telefonicky
116/2015 23.6.2015 mäso Lulek 66,49 telefonicky
117/2015 23.6.2015 chlieb,pečivo Peza 43,06 telefonicky
118/2015 2.7.2015 chlieb,pečivo Peza 58,79 telefonicky
119/2015 2.7.2015 chlieb,pečivo Peza 26,34 telefonicky
120/2015 2.6.2015 potraviny Trnovec 643,52 telefonicky
121/2015 2.7.2015 ovocie,zelenina GO-BO 61,80 telefonicky
122/2015 7.7.2015 školské mlieko Tatr.ml. 23,99 telefonicky
123/2015 8.7.2015 ovocie,zelenina GO-BO 62,25 telefonicky
124/2015 8.7.2015 ovocie,zelenina GO-BO 43,91 telefonicky
125/2015 8.7.2015 mäso Lulek 98,71 telefonicky
126/2015 9.7.2015 chlieb,pečivo Peza 44,60 telefonicky
127/2015 10.7.2015 mäso Lulek 75,85 telefonicky
128/2015 10.7.2015 ovocie,zelenina GO-BO 98,50 telefonicky
129/2015 14.7.2015 chlieb,pečivo Peza 31,44 telefonicky
130/2015 15.7.2015 chlieb,pečivo Peza 18,43 telefonicky
131/2015 16.7.2015 chlieb,pečivo Peza 9,28 telefonicky
132/2015 1.7.2015 potraviny Trnovec 214,96 telefonicky
133/2015 2.9.2015 potraviny Sestak 526,54 telefonicky
134/2015 2.9.2015 ovocie,zelenina GO-BO 59,18 telefonicky
135/2015 2.9.2015 potraviny ATC 483,72 telefonicky
136/2015 2.9.2015 mäso Lulek 81,03 telefonicky
137/2015 2.9.2015 ovocie,zelenina GO-BO 52,40 telefonicky
138/2015 9.9.2015 chlieb,pečivo Peza 23,96 telefonicky
139/2015 9.9.2015 ovocie,zelenina GO-BO 141,02 telefonicky
140/2015 9.9.2015 mäso Lulek 129,23 telefonicky
141/2015 9.9.2015 mäso Lulek 91,26 telefonicky
142/2015 11.9.2015 chlieb,pečivo Peza 43,87 telefonicky
143/2015 11.9.2015 ovocie,zelenina GO-BO 83,75 telefonicky
144/2015 11.9.2015 chlieb,pečivo Peza 13,18 telefonicky
145/2015 16.9.2015 školské mlieko Tatr.ml. 35,99 telefonicky
146/2015 18.9.2015 mäso Lulek 140,76 telefonicky
147/2015 18.9.2015 chlieb,pečivo Peza 28,15 telefonicky
148/2015 18.9.2015 ovocie,zelenina GO-BO 110,38 telefonicky
149/2015 18.9.2015 školské mlieko Tatr.ml. 35,99 telefonicky
150/2015 18.9.2015 mäso Lulek 44,70 telefonicky
151/2015 1.9.2015 potraviny Trnovec 660,87 telefonicky
152/2015 1.10.2015 chlieb, pečivo Peza 48,50 telefonicky
153/2015 1.10.2015 ovocie,zelenina GO-BO 46,93 telefonicky
154/2015 1.10.2015 školské ovocie Lunys 11,69 telefonicky
155/2015 1.10.2015 ovocie Lunys 3,16 telefonicky
156/2015 6.10.2015 chlieb,pečivo Peza 33,30 telefonicky
157/2015 2.10.2015 mäso Lulek 181,84 telefonicky
158/2015 9.10.2015 chlieb,pečivo Peza 29,14 telefonicky
159/2015 9.10.2015 ovocie,zelenina GO-BO 127,28 telefonicky
160/2015 9.10.2015 potraviny Sestak 159,58 telefonicky
161/2015 9.10.2015 potraviny ATC 231,14 telefonicky
162/2015 9.10.2015 mäso Lulek 113,16 telefonicky
163/2015 16.10.2015 ovocie, zelenina GO-BO 63,93 telefonicky
164/2015 16.10.2015 chlieb,pečivo Peza 39,31 telefonicky
165/2015 16.10.2015 školské mlieko Tatr.ml. 40,79 telefonicky
166/2015 16.10.2015 ovocie Lunys 3,48 telefonicky
167/2015 16.10.2015 mäso Lulek 104,42 telefonicky
168/2015 16.10.2015 chlieb,pečivo Peza 48,22 telefonicky
169/2015 23.10.2015 ovocie, zelenina GO-BO 50,27 telefonicky
170/2015 23.10.2015 chlieb,pečivo Peza 25,20 telefonicky
171/2015 23.10.2015 ovocie Lunys 3,00 telefonicky
172/2015 30.10.2015 školské mlieko Tatr.ml. 33,59 telefonicky
173/2015 30.10.,2015 mäso Lulek 80,96 telefonicky
174/2015 30.10.2015 školské ovocie Lunys 25,09 telefonicky
175/2015 30.10.2015 chlieb,pečivo Peza 25,36 telefonicky
176/2015 23.10.2015 chlieb, pečivo Potravinka 24,29 telefonicky
177/2015 30.10.2015 ovocie, zelenina GO-BO 77,32 telefonicky
178/2015 1.10.2015 potraviny Trnovec 598,75 telefonicky
179/2015 23.10.2015 potraviny ATC 134,44 telefonicky
180/2015 30.10.2015 mäso Lulek 116,54 telefonicky
181/2015 30.10.2015 chlieb,pečivo Peza 50,03 telefonicky
182/2015 5.11.2015 ovocie, zelenina GO-BO 72,22 telefonicky
183/2015 5.11.2015 mäso Lulek 105,56 telefonicky
184/2015 5.11.2015 chlieb,pečivo Peza 52,76 telefonicky
185/2015 4.11.2015 ovocie Lunys 1,40 telefonicky
186/2015 12.11.2015 chlieb,pečivo Peza 37,13 telefonicky
187/2015 12.11.2015 potraviny ATC 113,46 telefonicky
188/2015 12.11.2015 ovocie, zelenina GO-BO 95,17 telefonicky
189/2015 12.11.2015 mäso Lulek 98,92 telefonicky
190/2015 19.11.2015 chlieb,pečivo Peza 22,55 telefonicky
191/2015 3.11.2015 školské mlieko Tatr.ml. 35,99 telefonicky
192/2015 19.11.2015 ovocie, zelenina GO-BO 76,12 telefonicky
193/2015 19.112.015 školské mlieko Tatr.ml. 23,99 telefonicky
194/2015 19.11.2015 chlieb, pečivo Peza 65,51 telefonicky
195/2015 24.11.2015 mäso Lulek 106,57 telefonicky
196/2015 25.11.2015 ovocie, zelenina GO-BO 72,85 telefonicky
197/2015 1.12.2015 potraviny Trnovec 539,06 telefonicky
198/2015 25.11.2015 chlieb, pečivo Peza 33,83 telefonicky
199/2015 25.11.2015 ovocie Lunys 2,24 telefonicky
200/2015 25.11.2015 mäso Lulek 102,75 telefonicky
201/2015 25.11.2015 školské ovocie Lunys 24,90 telefonicky
202/2015 3.12.2015 ovocie, zelenina GO-BO 67,77 telefonickyv
203/2015 3.12.2015 mäso Lulek 97,66 telefonicky
204/2015 3.12.2015 chlieb, pečivo Peza 28,96 telefonicky
205/2015 10.12.2015 ovocie, zelenina GO-BO 76,26 telefonicky
206/2015 10.12.2015 chlieb, pečivo Peza 39,79 telefonicky
207/2015 17.12.2015 mäso Lulek 143,18 telefonicky
208/2015 17.12.2015 chlieb, pečivo Peza 47,24 telefonicky
209/2015 15.12.2015 školské ovocie Lunys 3,95 telefonicky
210/2015 17.12.2015 ovocie, zelenina GO-BO 70,24 telefonicky
211/2015 21.12.2015 ovocie GO-BO 108,98 telefonicky