Našu materskú školu nájdete na ulici Andreja Kmeťa 15 v centre mesta Žilina a elokované pracovisko v areáli bývalej ZŠ na ulici Hollého 66.

Jej zriaďovateľom je Mesto Žilina.

Prví škôlkári do materskej školy nastúpili 1. októbra 1961.

Prevádzka materskej školy je na obidvoch pracoviskách: 6.30 - 16.30 hod.

Svoje dieťa môžete do našej materskej školy prihlásiť na základe písomnej žiadosti Žiadosť o predprimárne vzdelávanie.doc (38912)

Kmeňové pracovisko - Andreja Kmeťa 15


       

Elokované pracovisko - Hollého 66