4. trieda - VČIELKY

PREVÁDZKA  TRIEDY:  7.oo - 16.oo hod
TRIEDNA UČITEĽKA: Janka  ZELINKOVÁ
UČITEĽKA: Alenka  PAZDERNÍKOVÁ
                    Mgr. Lenka  BARČIAKOVÁ
 
ČO POTREBUJÚ VČIELKY DO MŠ:
 
- PREZUVKY - z hľadiska bezpečnosti ( chodenie po schodoch ), je potrebné aby deti nosili pevnú 
   a vzdušnú obuv
 - POHODLNÉ OBLEČENIE - na hranie a pohyb v triede
 - PYŽAMO 
 - HREBEŇ - na šnúrke, na zavesenie v umyvárke
 - ZUBNÚ KEFKU
 
HARMONOGRAM  DENNÝCH  AKTIVÍT
 
   
7.00 - 9.10    

schádzanie sa detí
HRY A ČINNOSTI podľa výberu detí
RANNÝ KRUH - citová reflexia, navrhovanie aktivít          
ZDRAVOTNÉ CVIČENIE, osobná hygiena

   
9.10 - 9.30           D E S I A T A                                                                      
   
9.30 - 12.10     VZDELÁVACIE AKTIVITY                                                        
POBYT VONKU, osobná hygiena
   
12.10 -  12.30           O B E D                                                                                             
   
12.30 - 14.10           ODPOČINOK, osobná hygiena                                                                               
   
14.10 - 14.30            O L O V R A N T                                                                                
   
14.30 - 16.00               HRY A ČINNOSTI podľa výberu detí
KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ   
rozchádzanie sa detí, prechod do zbernej triedy