2. trieda - ŽABKY

PREVÁDZKA  TRIEDY:  7.oo - 16.oo hod
TRIEDNA UČITEĽKA: Mgr. Renátka  PEČOVSKÁ
UČITEĽKA: Alenka  GABAJOVÁ
 
 
ČO POTREBUJÚ ŽABKY DO MŠ:
 
 - PREZUVKY - z hľadiska bezpečnosti ( chodenie po schodoch ), je potrebné aby deti nosili pevnú 
   a vzdušnú obuv
 - POHODLNÉ OBLEČENIE - na hranie a pohyb v triede
 - NÁHRADNÉ OBLEČENIE A SPODNÉ PRÁDLO - pre prípad "nehody" v igelitke v skrinke
 - PYŽAMO 
 - HREBEŇ - na šnúrke, na zavesenie v umyvárke
 - ZUBNÚ KEFKU
 
HARMONOGRAM  DENNÝCH  AKTIVÍT
 
rámcovo stanovený čas  
6.30 - 8.40 schádzanie sa detí
HRY A ČINNOSTI podľa výberu detí
RANNÝ KRUH - citová reflexia, navrhovanie aktivít               
pevne stanovený čas  
8.40 - 9.00 D E S I A T A                                                                
rámcovo stanovený čas  
9.00 - 11.30 VZDELÁVACIE AKTIVITY
POBYT VONKU, osobná hygiena                                          
pevne stanovený čas  
11.30 - 12.00 O B E D                                                                       
rámcovo stanovený čas  
12.00 - 14.30 ODPOČINOK, osobná hygiena                                             
pevne stanovený čas  
14.40 - 15.00 O L O V R A N T                                                        
rámcovo stanovený čas  
15.00 - 16.00 HRY A ČINNOSTI podľa výberu detí                                    
 
 
 
 
 - PREZUVKY - z hľadiska bezpečnosti ( chodenie po schodoch ), je potrebné aby deti nosili pevnú a vzdušnú obuv
 - POHODLNÉ OBLEČENIE - na hranie a pohyb v triede
 - NÁHRADNÉ OBLEČENIE A SPODNÉ PRÁDLO - pre prípad "nehody" v igelitke v skrinke
 - PYŽAMO 
 - HREBEŇ - na šnúrke na zavesenie v zmyvárke