2. trieda - ŽABKY

PREVÁDZKA  TRIEDY:  6.3o - 16.oo hod
TRIEDNA UČITEĽKA:   Mgr. Zuzka  JEDINÁKOVÁ
UČITEĽKA:                    Lucka STENCHLÁKOVÁ
 
 
ČO POTREBUJÚ ŽABKY DO MŠ:
 
 - PREZUVKY - z hľadiska bezpečnosti ( chodenie po schodoch ), je potrebné aby deti nosili pevnú 
   a vzdušnú obuv
 - POHODLNÉ OBLEČENIE - na hranie a pohyb v triede
 - NÁHRADNÉ OBLEČENIE A SPODNÉ PRÁDLO - pre prípad "nehody" v igelitke v skrinke
 - PYŽAMO 
 - HREBEŇ - na šnúrke, na zavesenie v umyvárke
 - ZUBNÚ KEFKU
 
HARMONOGRAM  DENNÝCH  AKTIVÍT
 
rámcovo stanovený čas  
6.30 - 8.40 schádzanie sa detí
HRY A ČINNOSTI podľa výberu detí
RANNÝ KRUH - citová reflexia, navrhovanie aktivít  
ZDRAVOTNÉ CVIČENIE, osobná hygiena   
       
pevne stanovený čas  
8.40 - 9.00 D E S I A T A                                                                
rámcovo stanovený čas  
9.00 - 11.30                  VZDELÁVACIE AKTIVITY
POBYT VONKU, osobná hygiena                                       
pevne stanovený čas  
11.30 - 12.00 O B E D                                                                       
rámcovo stanovený čas  
12.00 - 14.30 ODPOČINOK, osobná hygiena                                             
pevne stanovený čas  
14.40 - 15.00 O L O V R A N T                                                        
rámcovo stanovený čas  
15.00 - 16.00            HRY A ČINNOSTI podľa výberu detí  
rozchádzanie sa detí, prechod do zbernej triedy                                
 
 
 
 
 - PREZUVKY - z hľadiska bezpečnosti ( chodenie po schodoch ), je potrebné aby deti nosili pevnú a vzdušnú obuv
 - POHODLNÉ OBLEČENIE - na hranie a pohyb v triede
 - NÁHRADNÉ OBLEČENIE A SPODNÉ PRÁDLO - pre prípad "nehody" v igelitke v skrinke
 - PYŽAMO 
 - HREBEŇ - na šnúrke na zavesenie v zmyvárke