1. trieda - MOTÝLIKY

PREVÁDZKA  TRIEDY:  7.oo - 16.oo hod
TRIEDNA UČITEĽKA:   Zuzka LAHUTOVÁ
UČITEĽKA:                    Bc. JOJKA KAŠÍKOVÁ
 
 
ČO POTREBUJÚ MOTÝLIKY DO MŠ:
 
 - PREZUVKY - z hľadiska bezpečnosti ( chodenie po schodoch ), je potrebné aby deti nosili pevnú 
   a vzdušnú obuv
 - POHODLNÉ OBLEČENIE - na hranie a pohyb v triede
 - NÁHRADNÉ OBLEČENIE A SPODNÉ PRÁDLO - pre prípad "nehody" v igelitke v skrinke
 - PYŽAMO 
 - HREBEŇ - na šnúrke, na zavesenie v umyvárke
 
 
HARMONOGRAM  DENNÝCH  AKTIVÍT
 
rámcovo stanovený čas  
7.00 - 8.40 schádzanie sa detí
HRY A ČINNOSTI - podľa výberu detí
RANNÝ KRUH - citová reflexia, navrhovanie aktivít 
ZDRAVOTNÉ CVIČENIE, osobná hygiena
pevne stanovený čas  
8.40 - 9.00 D E S I A T A                                                   
rámcovo stanovený čas  
9.00 - 11.30 VZDELÁVACIE AKTIVITY
POBYT VONKU, osobná hygiena                            
pevne stanovený čas  
11.30-12.00 O B E D                                                            
rámcovo stanovený čas  
12.00 - 14.30 ODPOČINOK, osobná hygiena                                
pevne stanovený čas  
14.40 - 15.00 O L O V R A N T                                             
rámcovo stanovený čas  
15.00 - 16.00 HRY A ČINNOSTI podľa výberu detí
rozchádzanie sa detí, prechod do zbernej triedy