3. trieda - VČIELKY

PREVÁDZKA  TRIEDY:  7.oo - 16.30 hod
TRIEDNA UČITEĽKA:    Mgr. Renátka  PEČOVSKÁ
UČITEĽKA:                     Alenka PAZDERNÍKOVÁ
                                                   Mgr. Vierka URÍKOVÁ
 
ČO POTREBUJÚ SOVIČKY DO MŠ:
 
- PREZUVKY - z hľadiska bezpečnosti ( chodenie po schodoch ), je potrebné aby deti nosili pevnú 
   a vzdušnú obuv
 - POHODLNÉ OBLEČENIE - na hranie a pohyb v triede
 - PYŽAMO 
 - HREBEŇ - na šnúrke, na zavesenie v umyvárke
 - ZUBNÚ KEFKU
 
HARMONOGRAM  DENNÝCH  AKTIVÍT

 

 

  
     7.00-9.10        

 schádzanie sa detí

 HRY A ČINNOSTI-podľa výberu detí

 RANNÝ KRUH - citová reflexia, navrhovanie aktivít

 ZDRAVOTNÉ CVIČENIE, osobná hygiena


 

     9.10-9.30       

 DESIATA                                                                  

   
     9.30-12.10      

 VZDELÁVACIA AKTIVITA 

 POBYT VONKU, osobná hygiena                                  

   
    12.10-12.30       OBED                                                                     
   
    12.30-14.10         ODPOČINOK, osobná hygiena                                    
   
    14.10-14.30        OLOVRANT                                                            
      

    14.30-16.00      

     HRY A ČINNOSTI podľa výberu detí                         

     KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

     rozchádzanie sa detí