3. trieda - SOVIČKY

PREVÁDZKA  TRIEDY:  7.oo - 16.30 hod
TRIEDNA UČITEĽKA: Aďka  LEŠTACHOVÁ
UČITEĽKA: Lucka  STENCHLÁKOVÁ
 
 
ČO POTREBUJÚ SOVIČKY DO MŠ:
 
- PREZUVKY - z hľadiska bezpečnosti ( chodenie po schodoch ), je potrebné aby deti nosili pevnú 
   a vzdušnú obuv
 - POHODLNÉ OBLEČENIE - na hranie a pohyb v triede
 - PYŽAMO 
 - HREBEŇ - na šnúrke, na zavesenie v umyvárke
 - ZUBNÚ KEFKU
 
HARMONOGRAM  DENNÝCH  AKTIVÍT