Materská škola - rok 2012

Číslo faktúry: Dátum doručenia faktúry: Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo zmluvy** : Číslo objednávky***:
001/2012 02. 01. 2012 Elektrina - dohoda SSE ZA      
002/2012 27.01. 2012 MŠ a jej riadenie RAABE BA 39,99    
003/2012 31.01.2012 HN - strava ŠJ pri MŠ A.Kmeťa 49,00    
005/2012 06.02. 2012 Strava ZAM - H 1/2012 ZŠ Hollého ZA 94,90    
006/2012 06.02 2012 HN - strava ZŠ Hollého ZA 82,00    
007/2012 06.02 2012 Strava ZAM 1/2012 ŠJ pri MŠ A.Kmeťa 315,36    
008/2012 06.02. 2012 Pedagog. diagnostika RAABE BA 69,05    
009/2012 07.02. 2012 Plyn 2/2012 RWE Košice 807,00    
010/2012 07.02. 2012 Tlačivá ŠEVT BB 9,90    
011/2012 07.02. 2012 Poplatok za int. 1/2012 Slovak Telekom BA 9,07    
012/2012   Elektrina 2/2012 SSE ZA 179,00    
013/2012 08.02. 2012 Poplatok za tlf. 1/2012 Slovak Telekom BA 28,19    
014/2012 08.02. 2012 Poplatok za tlf. - H 1/12 Slovak Telekom BA 15,54    
016/2012 13.02.2012 Právo v mš aktualiz RAABE BA 38,71    
17/2012 14.02.2012 Učebné pomôcky Montanex Púchov 163,48   02/2012
018/2012 15.02.2012 refundácia mesačných zál. faktúr ZŠ Hollého 300,00    
019/2012

16.02.2012

čistiace prostriedky UNI - JAS, Rosina

288,59

  03/2012
20/2012 23.02.2012 UP - LOGICO PRIMO Pro Solutions,  BA 416,50   05/2012
21/2012 01.03.2012 Strava - HN ZŠ Hollého 102,00    
             22/2012 01.03.2012 Dieťa a jeho svet - aktu RAABE BA 40,46    

23/2012

05.03.2012 Poplatok za int. 2/12 Slovak TelekomBA 9,07    
24/2012 06.03.2012 Plyn 3/2012 RWE Košice 807,00    
25/2012 06.03.2012 Strava zamestn 2/12 ŠJ A.Kmeťa 15 ZA 356,24    
Číslo faktúry: Dátum doručenia faktúry: Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo zmluvy** : Číslo objednávky***:
26/2012 06.03.2012 HN - strava ŠJ A.Kmeťa 15, ZA 54,00    
27/2012 07,03,2012 Oprava nábytku Duraj s.r.o Skalité

47,00

  07/2012
28/2012   Elektrina 3/2012 SSE Žilina 179,00    
29/2012 08.03.2012 TLF - H 2/2012 Slovak Telekom BA 24,52     
30/2012 08.03.2012 TLF 2/2012 Slovak Telekom BA 32,35    
31/2012 13.03.2012 Strava zam.-H 2/12 ZŠ Hollého Žilina 103,66    
32/2012 19.03.2012 Stoličky detské Nomiland Košice 270,80   06/2012
33/2012 20.03.2012 Refundácia záloh. faktúr ZŠ Hollého Žilina 300,00    
34/2012 20.03.2012 Žalúzie, brzda BIKY - marketing ZA 108,00   04/2012
35/2012 23.03.2012 Pedag. diagnostika RAABE BA 40,01    
36/2012 23.03.2012 Zrážky Sevak ZA 159,60    
37/2012 23.03.2012 Vodné, stočné Sevak ZA 167,64    
38/2012 28.03.2012 Činnosť BOZP GAJOS Liptovký Mikuláš 107,54    
39/2012 30.03.2012 Refundácia záloh. faktúr ZŠ Hollého ZA 300,00    
40/2012 30.03.2012 HN - strava ZŠ Hollého ZA 69,00    
41/2012 30.03.2012 HN - strava MŠ - ŠJ A.Kmeťa 15, ZA 70,00    
42/2012 03.04.2012 strava zamestnan. ZŠ Hollého ZA 56,94    
43/2012 03.04.2012 RMŠ - Dieťa v centre pozornosti RAABE BA 31,55    
44/2012 05.04.2012 Internet 3/2012 Slovak Telekom BA 9,07    
45/2012 10.04.2012 Strava zamestn. 3/12 ŠJ pri MŠ A.Kmeťa, ZA 362,08        
46/2012 10.04.2012 Zemný plyn 4/2012 RWE Košice 807,00    
47/2012   Elektrina 4/2012 SSE ZA 179,00    
48/2012 11.4.2012 Poplatok za tlf. 3/12 Slovak Telefon BA 39,49    
49/2012 11.4.2012 Poplatok za tlf. H - 3/12 Slovak Telekom BA 24,44    
50/2012 17.4.2012 Odvoz odpadu 2012 Mesto Žilina 96.36    
51/2012 20.4.2012 Čistiace potreby Vallens s.r.o.Žilina 182,82   09/2012
52/2012 25.4.2012 Dieťa a jeho svet - aktualizácia Raabe Bratislava 38,66    
53/2012 25.4.2012 Zásobník na utierky Vallens, Žilina 29,04   10/2012
54/2012 27.4.2012 Kurz prvej pomoci Gajos, lIpt. Mikuláš 61,20   08/2012
55/2012 27.4.2012 Strava zamestnan - 4/12 ZŠ Hollého, Žilina 70,22    
56/2012 27.4.2012 Strava HN - apríl 2012 ZŠ Hollého, Žilina 81,00    
57/2012 30.4.2012 Strava HN - 4/2012 ŠJ A.Kmeťa, Žilina 45,00    
58/2012 30.4.2012 Strava HN - 4/2012 ŠJ A.Kmeťa , Žilina 11,00    
59/2012 4.5.2012 Poplatok za internet - 4/12 Slovak Telecom Bratislava 9,30    
60/2012 11.5.2012 Oprava alarmu ELMIS-IT, K. Nové Mesto 295,20    
61/2012 11.5.2012 Refundácia  zálohových faktúr ZŠ Hollého, Žilina 300,00    
62/2012 11.5.2012 Poplatok za telefon 4/2012 Slovak Telecom BA

30,24
 

   
63/2012 11.5.2012 Poplatok za tlf- H - 4/12 Slovak Telecom BA 21,36    
64/2012 14.5.2012 Strava zam. 4/12 ŠJ A.Kmeťa 312,44    
65/2012 14.5.2012 MŠ a jej riadenie - aktualizácia RAABE BA 39,67    
66/2012 14.2.2012 Zemný plyn 5/12 RWE, Košice 807,00    
67/2012   Elektrina 5/2012 SSE Žilina 179,00    
68/2012 16.5.2012 Hračky Drev. hračky, Praha 147,10   12/2012
69/2012 18.5.2012 Učebné pomôcky Elarin, s.r.o. Trnkov 463,08   11/2012
70ú2012 21.5.2012 Skrinky - H Tempo Kondela, ŽA 763,00   13/2012
71/2012 25.5.2012 Preprava nábytku  Rudolf Kučera ZA 15,94    
72/2012 30.5.2012 Strava - HN 5/12 ZŠ Hollého, ZA 117,00    
73/2012 31.5.2012 Strava - HN 5/12 ZŠ Hollého, ZA 77,00    
74/2012 30.05.2012 Preliezky, lavičky Spotracademy BA 2 910,02   14/2012
75/2012 30.05.2012 Metodické materál RAABE BA 81,60    
76/2012 31.05.2012 Strava zamest - H 5/2012 ZŠ Hollého, ZA 81,76    
77/2012 06.06.2012 Zemný plyn - 6/12 RWE, Košice 807,00    
78/2012 06.06.2012 Čistiace proístriedky Nedorost  ZA 157,36    
79/2012 06.06.2012 Internet 5/2012 Slovak Telekom BA 9,19    
80/2012   Elektrina 6/2012 SSE ZA 179,00    
81/2012 07.06.2012 Poplatok za tlf 5/12 Slovak Telekom BA 41,38    
82/2012 07.06.2012 Poplatok za tlf - H 5/12 Slovak Telekom BA 21,32    
83/2012 11.06.2012 Strava zamestn. 5/2012 ŠJ pri MŠ A.Kmeťa, ZA 351,86    
84/2012 11.06.2012 Predš.výchova 1-2/12 Slovenská pošta BB 2,40    
85/2012 13.06.2012 Dieťa a jeho svet 6/12 RAABE BA 38,21    
86/2012 15.06.2012 Tlačivá ŠEVT BB 25,15    
87/2012 26.06.2012 Zrážky 19.03.-19.06.2012 SEVAK ZA 185,82    
88/2012 26.06.2012 Vodné, stočné 8.3.-11.6/12 SEVAK ZA 290,57    
89/2012 27.06.2012 Pedag. diagnostika RAABE BA 39,56    
 90/2012 28.06.2012 Strava zamestn - H ZŠ Hollého ZA 70,08    
91/2012 28.06.2012 Strava - HN 6/2012 ZŠ Hollého ZA 116,00    
92/2012 28.06.2012 Strava - HN 6/2012 ŠJ A.Kmeťa, ZA 81,00    
93/2012 28.06.2012 Strava zam. 6//2012 ŠJ A.Kmeťa, ZA 331,42    
  94/2012 03.07.2012 Refundácia ZŠ Hollého ŽA 300,00    
95/2012 03.07.2012 Refundácia ZŠ Hollého ŽA 300,00    
96/2012 16.07.2012 Internet - 6/12 Slovak Telekom BA 9,19    
97/2012 16.07.2012 Poplatok za tlf -6/12 Slovak Telekom BA 29,92    
98/2012 16.07.2012 Poplatok za tlf-6/12 Slovak Telekom BA 32,99    
99/2012   Elektrina - 7/12 SSE Žilina 179,00    
100/2012 16.07.2012 Činnosť BOZP Gajos, L.Mikuláš 107,54    
101/2012 16.07.2012 Zemný plyn - 7/12 RWE Košice 807,00    
102/2012 06.08.2012 Internet - 7/12 Slovak Telekom BA 9,19    
103/2012 06.08.2012 Zemný plyn - 8/12 RWE Košice 807,00    
104/2012   Elektrina - 8/12 SSE Žilina 179,00    
105/2012 07.08.2012 Čistenie kobercov A.Jurický, Žilina 342,00   15/2012
106/2012 08.08.2012 Poplatok za tlf- 7/12 Slovak Telekom BA 14,39    
107/2012 08.08.2012 Poplatok za tlf- 7/12 Slovak Telekom BA 14,32    
108/2012 24.08.2012 MŠ a jej riadenie RAABE Bratislava 39,20    
109/2012 30.08.2012 Refundácia ZŠ Hollého ZA 300,00    
110/2012 30.08/2012 Refundácia ZŠ Hollého ZA 300,00    
111/2012 31.07.2012 Strava - HN ŠJ pri MŠ Hliny 7 ZA 14,00    
112/2012 05.09.2012 Strava - HN ŠJ pri MŠ Hliny 7 ZA 10,00    
113/2012 05.09.2012 Servis PC SK Technik Žilina 10,00    
114/2012 05.09.2012 Internet - 8/12 Slovak Telekom BA 11,35    
115/2012 07.092012 Strava zamestnan. ZŠ Hollého 36,50    
116/2012 10.09.2012 Knihy Orbis Pictus Blava 32,60   17/2012
117/2012 10.09.2012 Kúp. zostava Baribal, Levoča - 184,00    
118/2012 10.09.2012 Poplatok za tlf-8/12 Slovak Telekom 25,73    
119/2012 11.09.2012 Teplomery ŠJ Gastrolux Žilina 252,26    
120/2012   Elektrina - 9/12 SSE ŽIlina 179,00    
121/2012 14.09.2012 Vertikálne žalúzie BIKY MARKETING 576,00   18/2012
122/2012 14.09.2012 Poplatok za tlf-8/12 Slovak Telekom BA 14,39    
123/2012 19.09.2012 Licencia WinDHM Ka.Soft Kolárovice 28,68    
124/2012 19.09.2012 Zobrazov.zariadenie SK-technik ZA 90,50   19/2012
125/2012 20.09.2012 Pedag.diagnostika RAABE ZA 40,01    
126/2012 20.09.2012 Vodné, stočné SEVAK ZA 109,52    
127/2012 20.09.2012 Zrážky SEVAK ZA 173,28    
128/2012 24.09.2012 Mapa SR Stiefel BA 34,00   21/2012
129/2012 24.09.2012 Dieťa a jeho svet - akt RAABE BA 39,11    
130/2012 24.09.2012 Paplón + vankúš NOMI Košice 788,80   16/2012
131/2012 27.09.2012 Toner Camea Prešov 67,44   22/2012
132/2012 28.09.2012 Strava - HN ŠJ A.Kmeťa 34,00    
133/2012 10.09.2012 Zemný plyn - 9/12 RWE Košice 807,00    
134/2012 1.10.2012 Strava - HN ŠJ Hollého 18,00    
135/2012 1.10.2012 Strava zamestnan. ŠJ Hollého 99,28    
136/2012 3.10.2012 Zemný plyn - 10/2012 RWE Košice 807,00    
137/2012   Elektrina - 10/2012 SSE Žilina 179,00    
138/2012 5.10.2012 Refundácia zál. faktúr ZŠ Hollého 455,40    
139/2012 5.10.2012 Internet - 9/2012 ST Bratislava 9,19    
140/2012 8.10.2012 Činnosť BOZP GAJOS L. Mikuláš 107,54    
141/2012 9.10.2012 Strava zam - 9/2012 ŠJ A.Kmeťa 346,02    
142/2012 9.10.2012 Výtvarný materiál DAPP P.Bystrica 127,87   23/2012
143/2012 9.10.2012 Poplatok za tlf - 9/2012 ST Bratislava 45,11    
144/2012 9.10.2012 Poplatok za tlf - 9/2012 ST Bratislava 14,39    
145/2012 16.10.2012 Prípr. do umývačky Gastolux, Žilina 33,60    
146/2012 22.10.2012 Knihy Maquita Nitrianske Pravno 63,84    
147/2012 29.10.2012 Strava - HN - H ZŠ Hollého 56,00    
148/2012 29.10.2012 Strava zamestn. - H ZŠ Hollého 71,54    
149/2012 31.10.2012 Výtvarné pomôcky Nomiland Košice 257,40    
150/2012 31.10.2012 Strava HN ŠJ pri MŠ A.Kmeťa Žilina 39,00    
151/2012 5.11.2012 Internet 10/2012 Slovak Telekom Bratislava 9,19    
152/2012 6.11.2012 Zemný plyn RWE Košice 807,00    
153/2012 6.11.2012 Refundácia mesačných zálohových faktúr ZŠ Hollého Žilina 455,40    
154/2012 6.11.2012 Antivírus Eset Bratislava 25,80    
155/2012 9.11.2012 Tlf. 10/2012 Slovak Telekom Bratislava 35,78    
156/2012 18.11.2012 Strava zam. 10/2012 ŠJ pri MŠ A. Kmeťa 416,10    
157/2012 19.11.2012 OOPP Acapo Žilina 200,63    
158/2012   Elektrina 11/2012 SSE Žilina 179,00    
159/2012 21.11.2012 MŠ a jej riadenie nov.12 Raabe Bratislava 39,67    
160/2012 21.11.2012 Interiérové dvere Biky Marketing ZA 783,02   20/2012
161/2012 23.11.2012. Montáž dverí M.Kuzumplík, ZA 207,04    
162/2012 26.11.2012 Aktualizácie RAABE, BA 80,12    
163/2012 28.11.2012 Strava - HN - H ŽŠ Hollého, ZA 46,00    
164/2012 28.11.2012 Utierky papierové Vallens, ZA 141,60   29/2012
165/2012 29.11.2012 Predškolská výchova Slov. pošta BB 7,20    
166/2012 30.112012 Strava - HN- 11/12 ŠJ A.Kmeťa 34,00    
167/2012 30.11.2012 Strava zam - 11/12 ŠJ A.Kmeťa 275,94    
168/2012 30.11.2012 Refundácia -11/12 ZŠ Hollého, ZA 455,40    
169/2012 30.11.2012 Refundácia - 11/12 ZŠ Hollého ZA 455,40    
170/2012   Elektrina 12/2012 SSE Žilina 179,00    
171/2012 3.12.2012 Servis váh Pavol Mičic 48,00    
172/2012 4.12.2012. Knihy RAABE BA 102,15    
173/2012 5.12.2012 Internet - 11/2012 Slovak telecom, BA 9,19    
174/2012 5.12.2012 Zemný plyn - 12/2012 RWE KE 810,00    
175/2012 6.12.2012 Stravné HN - H - 12/12 ŠJ Hollého 40,00    
176/2012 6.12.2012 Strava zam. - H - 12/12 ŠJ Hollého 55,48    
177/2012 6.12.2012 Strava zam. - 12/12 ŠJ A.Kmeťa 256,96    
178/2012 6.12.2012 Strava HN -12/12 ŠJ A.Kmeťa 30,00    
179/2012 6.12.2012 Interaktívna tabuľa Stiefel, BA 1 581,00    
180/2012 5.12.2012 Tlf + int. H -10/12 ST BA 17,75    
181/2012 5.12.2012 Multifunkčné zariad. SHARK, BA 565,15    
182/2012 7.12.2012 Tlf - 11/12 ST BA 33,01    
183/2012 11.12.2012 Činnosť BOZP Gajos, LM 107,54    
184/2012 13.12.2012 Nábytok - ŠJ Tempo Kondela 715,00    
185/2012 14.12.2012 Kontrola komína Cleanbau, ZA 36,90    
186/2012 17.12.2012 Tovar za body Nomiland Košice 00,01    
187,2012 17.12.2012 Tlf + int. - H Slov. telecom, BA 19,38    
188/2012 17.12.2012 Výtv. materiál Nomiland Didaktik, Košice 148,50    
189/2012 17.12.2012 Výtv. materiál Nomiland Didaktik, Košice 44,50    
190/2012 19.12.2012 Nábytok, paplóny Baribal, Levoča 1 785,00    
191/2012 21.12.202 Kuchynský krájač Tristav real, BA 289,20    
192/2012 21.12.2012 Učebné pomôcky Stiefel, BA 733,75    
193/2012 27.12.2012 Publikácia RAABE BA 31,06    
194/2012 4.1.2013 Tlf + int - H, 12/12 Slovak Telekom, BA 12,43    
195/2012 4.1.2013 Internet 12/12 Slovak Telekom BA 9,19    
196/2012 4.1.2013 Tlf - 12/12 Slovak Telekom BA 28,30    
197/2012 14.1.2013 Vyúčtovanie elektriny 2012 SSE ZA - 319,72    
198/2012 16.1.2013 Vodné, stočné 4/2012 SEVAK ZA 326,33    
199/2012 16.1.2013

Zrážky 4/2012

SEVAK ZA 220,02    

 

 

 

 

Vysvetlenie:

Dodávateľ*:                 meno, priezvisko, IČO, adresa FO alebo podnikateľa

Číslo zmluvy**:            v prípade, že faktúra súvisí so zmluvou

Číslo objednávky***:    faktúra súvisí s objednávkou