Materská škola - rok 2013

Číslo faktúry: Dátum doručenia faktúry: Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo zmluvy** : Číslo objednávky***:
001 14.01.2013 Rozpis platieb - elektr. SSE Za      
002 28.01.2013 Vyúčtovanie plynu - 2012 RWE Košice - 127,01    
003 29.01.2013 Strava zamestn - 1/2013 ŠJ A. Kmeťa 249,66    
004 29.01.2013 Strava HN - AK - 1/2013 ŠJ A.Kmeťa 19,00    
005 29.01.2013 Strava HN - H - 1/2013 ZŠ Hollého 45,00    
006 29.01.2013 Strava zamestn - 1/2013 ZŠ Hollého 55,48    
007 30.01.2013 Refundácia - 1/13 ZŠ Hollého 455,40    
008 31.01.2013 MŠ a jej riadenie Raabe Ba 39,60    
009 07.02.2013 Internet - AK - 1/2013 ST Ba 9,19    
010 07.02.2013 TLF + internet - H - 1/2013 ST Ba 23,81    
011 07.02.2013 TLF - AK - 1/2013 ST Ba 28,49    
012 07.02.2013 Zemný plyn - 2/13 RWE Košice 817,00    
013   Elektrina - 2/13 SSE Za 177,00    
014 14.02.2013 Tkaniny Slovena Za 1,22    
015 28.02.2013 Strava - HN - 2/13 ŠJ A.Kmeťa 7,00    
016 28.02.2013 Strava zam - 2/13 ŠJ A.Kmeťa 312,44    
017 22.02.2013 Dieťa a svet Raabe BA 41,26    
018 22.02.2013 Pedag. diagnostika Raabe BA 37,66    
019 04.03.2013 Tlf + int - H - 2/13 ST Ba 27,37    
020   Elektrina - 3/13 SSE Za 177,00    
021 04.03.2013 Int - AK - 2/13 ST Ba 9,19    
022 04.03.2013 Strava zam - 2/13 ZŠ Hollého 75,92    
023 04.03.2013 Strava HN - 2/13 ZŠ Hollého 34,00    
024 06.03.2013 Toner WTRADE Za 37,00   02/2013
025 06.03.2013 Refundácia - 2/13 ZŠ Hollého 455,40    
026 06.03.2013 Refundácia - 3/13 ZŠ Hollého 455,40    
027 06.03.2013 Interaktívna tabuľa Stiefel Ba 1 205,69   01/2013
028 06.03.2013 Projektor, konzola Stiefel, Ba 726,31   01/2013
029 13.03.2013 Tlačivá ŠEVT, BB 9,90    
030 13.03.2013 Plyn -3/13 RWE Košice 817,00    
031 13.03.2013 Tlf - AK - 2/13 ST Ba 24,76    
032 19.03.2013 Oprava panvice Chabada, Ža 37,02   04/2013
033 21.03.2013 MŠ a jej riadenie RAABE Ba 38,00    
034 25.03.2013 Komunálny odpad MÚ Ža 102,96    
035 26.03.2013 Strava - HN - 3/13 ŠJ A.Kmeťa 49,00    
036 27.03.2013 Prípravok do umýv. riadu Gastrolux Ža 33,60   05/2013
037 27.03.2013 Strava zam - 3/13 ZŠ Hollého 84,68    
038 27.03.2013 Strava HN - 3/13 ZŠ Hollého 56,00    
039 28.03.2013 Strava HN - 3/13 ŠJ A.Kmeťa 2,00    
040 28.03.2013 Vodné, stočné SEVAK Ža 176,58    
041 28.03.2013 Zrážky SEVAK Ža 158,46    
042 02.04.2013 Strava zam - 3/13 ŠJ A. Kmeťa 334,34    
043 03.04.2013 Reinštalácia PC TUS Žilina 39,60   06/2013
044 04.04.2013 Tlf + int - H -3/13 ST Ba 29,50    
045 04.04.2013 Internet - AK - 3/13 ST Ba 11,89    
046 05.04.2013 Zemný plyn - 4/13 RWE Košice 817,00    
047   Elektrina - 4/13 SSE Ža 177,00    
048 08.04.2013 Refundácia - 4/13 ZŠ Hollého 455,40    
049 09.04.2013 TlF AK - 3/13 ST Ba 23,90    
050 18.04.2013 Činnosť BOZP - 1/13 Gasjos LM 107,54    
051 29.04.2013 Strava HN - 4/13 ZŠ Hollého 48,00    
052 30.04.2013 Strava HN - 4/13 ŠJ A. Kmeťa 45,00    
053 30.04.2013 Strava zame - 4/13 ŠJ A. Kmeťa 353,32    
054 03.05.2013 Strava zamestn - 4/2013 ZŠ Hollého 91,98    
055   Elektrina - 5/2013 SSE Za 177,00    
056 06.05.2013 Internet AK - 4/2013 ST Ba 9,19    
057 06.05.2013 TLF + Int - H - 4/2013 ST Ba 27,37    
058 06.05.2013 Zemný plyn - 5/2013 RWE Košice 817,00    
059 07.05.2013 Tonery Wtrade, Ža 154,33   07/2013
060 07.05.2013 tLF - AK - 4/2013 ST Ba 25,45    
061 10.05.2013 Učebné pomôcky Microitem Ba 99,48   09/2013
062 10.05.2013 Refundácia - 5/2013 ZŠ Hollého, Ža 455,40    
063 13.05.2013 Poštové poukážky Norpal, Ža 60,00   08/2013
064 13.05.2013 Čistiace potreby Vallens, Ža 170,09   10/2013
065 16.05.2013 Dieťa a jeho svet - aktualiz. RAABE, Ba 35,86    
066 21.05.2013 Pedag. diagn. - aktualiz. RAABE, Za 38,26    
067 22.05.2013 MŠ a jej riadenie RAABE, Ža 37,35    
068 24.05.2013 Čistiace prostriedky Nedorost, Ža 250,93   12/2013
069 30.05.2013 Strava - HN - 5/2013 ZŠ Hollého, Ža 60,00    
070 30.05.2013 Strava zamestn - 5/2013 ŠJ A. Kmeťa 367,92    
071 30.052013 Strava HN - 5/2013 ŠJ A. Kmeťa 56,00    
072 04.06.2013 Tlf + int. - H - 5/2013 ST Ba 27,37    
073 05.06.2013 Internet - AK - 5/2013 ST Ba 9,19    
074   Elektrina - 6/2013 SSE Žilina 177,00    
075 05.06.2013 Plyn - 6/2013 RWE Košice 817,00    
076 05.06.2013 Strava zam. - 5/2013 ZŠ Hollého Ža 91,98    
077 10.06.2013 Komunálny odpad MÚ Žilina 74,88    
078 10.06.2013 Predškolská výchova SP B. Bystrica 3,60    
079 10.06.2013 Refundácia - 6/2013 ZŠ Hollého, Ža 455,40    
080 07.06.2013 Detské plachty HV, Ružomberok 185,00   11/2013
081 07.06.2013 Tlf - AK - 5/2013 ST Ba 21,79    
082 27.06.2013 Strava zamestnancov - 6/2013 ZŠ Hollého, Ža 75,92    
083 27.06.2013 Strava HN - 6/2013 ZŠ Hollého, Ža 52,00    
084 28.06.2013 Strava HN - 6/2013 ŠJ A.Kmeťa, Ža 58,00    
085 28.06.2013 Strava zamestnancov -6/2013 ŠJ A.Kmeťa, Ža 378,14    
086 03.07.2013 Zemný plyn - 7/2013 RWE Košice 817,00    
087 03.07.2013 Zrážky 25.3 .- 28.6.2013 Sevak Zilina 178,98    
088 03.07.2013

Vodné stočné 20.3.- 21.6.2013

Sevak Žilina 261,50    
089 08.07.2013 Tlf + Int - H   6/2013 Slovak telekom BA 36,90    
090 08.07.2013 Int - AK   6/2013 Slovak telekom BA 15,94    
091 10.07.2013 Tlf. AK 6/2013 Slovak telekom BA 32,27    
092 10.07.2013 Refundácia 7/2013 ZŠ Holl. ZA 455,40    
093   Elektrina 7/2013 SSE ZA 177,00    
094 12.07.2013 Oprava a odbor. prehliadka kotla Hespo plus, ZA 281,30   14/2013
095 15.07.2013 Strava zam. - 7/2013 ŠJ A. Kmeťa ŽA 261,34    
096 15.07.2013 Činnosť BOZP, PO Gajos, LM 107,54    
097 17.07.2013 Strava zam.  - 7/2013 ZŠ Holl. ZA 59,86    
098 17.07.2013 Strava HN 7/2013 ZŠ Holl. ZA 11,00    
099 19.07.2013 Tlačivá Ševt BB 47,69    
100 08.08.2013 Tlf. + Int. H 7/2013 ST BA 27,37    
101 08.08.2013 Int. - AK 7/2013 ST BA 9,19    
102 08.08.2013 Tlf - AK 7/2013 ST BA 21,56    
103 08.08.2013 Zemný plyn 8/2013 RWE Košice 817,00    
104   Elektrina 8/2013 SSE ZA 177,00    
105 08.08.2013 Rekonštrukcia umyvárok FUDO ZA 8 415,34    
106 30.08.2013 Riadenie MŠ, Dieťa a jeho svet RAABE BA 72,10    
107 27.08.2013 Rekonštrukcia umyvárok FUDO ZA 3 559,46   13/2013
108 28.08.2013 Tepovanie kobercov Juraj Olašák, Oriola, ZA 250,00   15/2013
109   Elektrina - 9/2013 SSE Žilina 177,00    
110 5.9.2013 Zemný plyn - 9/2013 RWE Košice 817,00    
111 6.9.2013 Internet AK 8/2013 ST Bratislava 9,19    
112 6.9.2013 Tlf+int.-H 8/2013 ST Bratislava 27,37    
113 9.9.2013 Tlf. AK 8/2013 ST Bratislava 21,56    
114 9.9.2013 Oprava umývačky riadu Adam Chabada, Žilina Trnové 123,00   16/2013
115 20.9.2013 Refundácia mes. nákl. 8/2013 ZŠ Hollého, Ža 455,40    
116 20.9.2013 WinDHM ročná licencia ka.soft sk s.r.o. Kolárovice 28,68    
117 23.9.2013 Zrážky 28.6.-18.9.2013 SEVAK ŽA 155,04    
118 23.9.2013 Vodné stočné SEVAK ŽA 149,75    
119 25.9.2013 Ped. diagnostika Raabe BA 39,51    
120 30.9.2013 Strava zam. 9/2013 ŠJ A. Kmeťa, Ža 370,81    
121 30.9.2013 Strava HN 9/2013 ŠJ A. Kmeťa, Ža 9,00    
122   Elektrina 10/2013 SSE Žilina 177,00    
123 4.10.2013 Strava zamestn. 9/2013 ZŠ Hollého Žilina 105,12    
124 4.10.2013 Zemný plyn 10/2013 RWE Košice 817,00    
125 10.10.2013 Tlf. int. Hollého 9/2013 Slovak telekom Bratislava 27,37    
126 10.10.2013 Internet - AK 9/2013 Slovak telekom Bratislava 9,19    
127 10.10.2013 Tlf - AK 9/2013 Slovak telekom Bratislava 22,52    
128 16.10.2013 Činnosť BOZP, PO 3/2013 Gajos Liptovský Mikuláš 107,54    
129 25.10.2013 Zrážky 18.9. - 17. 10. 2013 SEVAK Žilina 54,72    
130 28.10.2013 Kúpeľňové zostavy Baribal Kežmarok 1001,80    
131 28.10.2013 Strava HN 10/2013 ZŠ Hollého Žilina 17,00    
132 28.10.2013 Strava zamestn. 10/2013 ZŠ Hollého Žilina 105,12    
133 29.10.2013 Refundácia mes. nákl.- 9/2013 ZŠ Hollého Žilina 455,40    
134 31.10.2013 Antivírus. licencia ESET, spol. s.r.o. Bratislava 22,70    
135 31.10.2013 Strava zamestn. 10/2013 ŠJ A. Kmeťa Žilina 408,80    
136 31.10.2013 Strava HN 10/2013 ŠJ A. Kmeťa Žilina 38,00    
137 22.10.2013 Dieťa a jeho svet - aktualizácia RAABE Bratislava 35,31    
138   Elektrina 11/2013 SSE Žilina 177,00    
139 6.11.2013 Zemný plyn 11/2013 RWE Košice 817,00    
140 8.11.2013 Tlf - AK - 10/2013 Slovak Telekom Bratislava 29,86    
141 8.11.2013 Tlf+int. - H 10/2013 Slovak Telekom Bratislava 27,37    
142 8.11.2013 Internet - AK 10/2013 Slovak Telekom Bratislava 12,02    
143 12.11.2013 Refundácia 10/2013 ZŠ Hollého Žilina 455,40    
144 18.11.2013 Pedag. diagnostika aktualizácia RAABE Bratislava 38,91    
145 18.11.2013 MŠ a jej riadenie aktualizácia RAABE Bratislava 38,96    
146 26.11.2013 Strava zamestn. 11/2013 ŠJ A. Kmeťa Žilina 321,20    
147 29.11.2013 Strava HN 11/2013 ZŠ Hollého Žilina 12,00    
148 29.11.2013 Strava HN 11/2013 ŠJ A. Kmeťa Žilina 33,00    
149 6.12.2013 Refundácia 11/2013 ZŠ Hollého Žilina 455,40    
150 3.12.2013 Strava zamestn. 11/2013 ZŠ Hollého Žilina 105,12    
151 4.12.2013 Tonery Camea Prešov 52,40    
152 4.12.2013 Zemný plyn 12/2013 RWE Košice 820,00    
153 7.12.2013 Tlf - AK - 11/2013 Slovak Telekom Bratislava 25,30    
154 7.12.2013 Tlf + int - H 11/ 2013 Slovak Telekom Bratislava 27,70    
155 7.12.2013 Int - AK - 11/2013 Slovak Telekom Bratislava 10,88    
156 9.12.2013 Strava HN 12/2013 ŠJ A. Kmeťa Žilina 30,00    
157 9.12.2013 Strava HN 12/2013 ZŠ Hollého Žilina 15,00    
158 9.12.2013 Refundácia 12/2013 ZŠ Hollého Žilina 455,40    
159   Elektrina 12/2013 SSE Žilina 177,00    
160 10.12.2013 Činnosť BOZP 4/2013 Gajos Liptovský Mikuláš 107,54    
161 10.12.2013 Strava zamestn. 12/2013 ŠJ A. Kmeťa Žilina 240,90    
162 10.12.2013 Predškolská výchova Slovenská pošta Banská Bystrica 7,20    
163 11.12.2013 Učebné pomôcky LegalSoft Turč. Teplice 915,40    
164 12.12.2013 Strava zamestn. 12/2013 ZŠ Hollého Žilina 71,54    
165 16.12.2013 Dieťa a jeho svet aktualizácia RAABE Bratislava 35,31    
166 17.12.2013 Kuchynská linka Merkury Market Žilina 202,00    
167 17.12.2013 Učebné pomôcky LegalSoft Turč. Teplice 985,25    
168 20.12.2013 Odvoz odpadu Odvoz odpadu Eduard Mittelham 33,84    
169 20.12.2013 Čistiace potreby Vallens, Žilina 248,76    
170 20.12.2013 RM - umývací GASTROLUX, Žilina 71,52    
171 20.12.2013 Licencia, školenie, inštalácia VIS Liptovský Mikuláš 230,40    
172 20.12.2013 Uteráky, boxy Elephant smile Holíč 483,54    
173 20.12.2013 Učebné pomôcky, hračky NOMIland Košice 2636,60    
174 27.12.2013 Notebook EDIS Žilina 499,00    
175 7.1.2014 Internet - AK 12/2013 Slovak Telekom Bratislava 10,88    
176 8.1.2014 Tlf + int - H 12/2013 Slovak Telekom Bratislava 29,74    
177 8.1.2014 Tlf - AK 12/2013 Slovak Telekom Bratislava 22,69    
178            
179            
             
             

 

Vysvetlenie:

Dodávateľ*:                 meno, priezvisko, IČO, adresa FO alebo podnikateľa

Číslo zmluvy**:            v prípade, že faktúra súvisí so zmluvou

Číslo objednávky***:    faktúra súvisí s objednávkou