Materská škola - rok 2014

Číslo faktúry: Dátum doručenia faktúry: Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo zmluvy** : Číslo objednávky***:
001/2014 23.1.2014 Vyúčtovanie elektriny 
Preplatok - 2013
Stredoslovenská energetika
Žilina
157,54 €
 
   
002/2014 24.1.2014 Rozpis platieb elektrina 2014 Stredoslovenská energetika
Žilina
152,00 €    
003/2014 23.1.2014 Vyúčtovanie plynu - 2013
Preplatok - 2013
RWE Košice 1 390,87 €
 
   
004/2014 27.1.2014 Pedag. diagnostika aktualizácia RAABE Bratislava 42,06 €    
005/2014 28.1.2014 Strava zamestn. 1/2014 ŠJ A. Kmeťa, Žilina 328,50 €    
006/2014 31.1.2014 Strava HN 1/2014 ŠJ A. Kmeťa, Žilina 34,00 €    
007/2014 31.1.2014 Strava HN 1/2014 ZŠ Hollého, Žilina 18,00 €    
008/2014 31.1.2014 Strava zamestn. 1/2014 ZŠ Hollého, Žilina 105,12 €    
009/2014 3.2.2014 Dieťa a svet - aktualizácia RAABE Bratislava 37,91    
010/2014 4.2.2014 Tabuľa na označenie budovy APRIL Žilina 30,00    
011/2014 5.2.2014 Odvoz odpadu - ŠJ E. Mittelham, Žilina 16,80    
012/2014 5.2.2014 MŠ a jej riadenie RAABE Bratislava 40,24    
013/2014 6.2.2014 Tlf - AK - 1/2014 ST Bratislava 22,49    
014/2014 6.2.2014 Internet - AK - 1/2014 ST Bratislava 10,88    
015/2014 6.2.2014 Plyn - 2/2014 RWE Košice 800,00    
016/2014 10.2.2014 Tlf + int - H - 1/2014 ST Bratislava 37,28    
   017/2014 24.1.2014 Elektrina - 2/2014 SSE Žilina 152,00    
018/2014 17.2.2014 Refundácia - 1/2014 ZŠ Hollého, Žilina 455,40    
019/2014 18.2.2014 Čistiace prostriedky SLOVPAP, Žilina 135,24    
      020/2014 27.2.2014 Strava zamestn - 2/2014 ZŠ Holléjho, Žilina 75,92    
     021/2014 27.2.2014 Strava HN - 2/2014 ZŠ Hollého, Žilina 10,00    
      022/2014 28.2.2014 Strava HN - 2/2014 ŠJ A. Kmeťa, Žilina 34,00    
     023/2014 28.2.2014 Strava zamestn - 2/2014 ŠJ A. Kmeťa, Žilina 335,80    
     024/2014 03.03.2014 Preliezky Stavomontáže, Žilina 2083,00    
     025/2014 06.03.2014 Refundácia 2/2014 ZŠ Hollého, Žilina 455,40    
     026/2014 06.03.2014 Plyn - 3/2014 REW Košice 800    
     027/2014 06.03.2014 Odvoz odpodu ŠJ Eduard Mittelham, Žilina 16,80    
     028/2014 10.03.2014 Tlf + int - H Slovak Telekom, Bratislava 30,86    

  029/2014 

10.03.2014 Tlf - Ak 2/2014 Slovak Telekom, Bratislava 21,56    
030/2014 10.03.2014 Internet - Ak 2/2014 Slovak Telekom, Bratislava 10,88    
031/2014 24.01.2014 Elektrina 3/2014 SSE, Žilina 152,00    
032/2014 17.03.2014 Odvoz odpadu 2014 Mesto Žilina 230,40    
033/2014 18.03.2014 Pedagogická diagnostika RAABE Bratislava 38,91    
034/2014 19.03.2014 Refundácia 2/2014 ZŠ Hollého, Žilina 455,40    
035/2014 20.03.2014 Zástavy G. Gajdoš - REPREZENT 45,60    
036/2014 26.03.2014 Výučbové programy SILCOM Multimedia, Žilina 303,35    
037/2014 26.03.2014 Učebné pomôcky STIEFEL EUROCART, BA 1509,45    
038/2014 26.03.2014 Učebné pomôcky STIEFEL EUROCART, BA 502,00    
039/2014 26.03.2014 Strava zamestn. 3/2014 ŠJ A. Kmeťa, Žilina 383,98    
040/2014 27.03.2014 MŠ a jej riedenie RAABE, Bratislava 38,64    
041/2014 28.03.2014 Dieťa a jeho svet RAABE, Bratislava 40,41    
042/2014 28.03.2014 Strava HN 3/2014 ZŠW Hollého, Žilina 17,00    
043/2014 28.03.2014 Strava zamestn. 3/2014 ZŠ Hollého, Žilina 105,12    
044/2014 31.03.2014 Strava HN 3/2014 ŠJ A. Kmeťa, Žilina 23,00    
045/2014 2.4.2014 Vodné, stočné 1/2014 SEVAK, Žilina 308,20    
046/2014 2.4.2014 Odvoz odpadu 3/2014 Eduard Mittelham, Žilina 22,08    
047/2014 2.4.2014 Elektrina 4/2014 SSE Žilina 152,00    
048/2014 4.4.2014 Zemný plyn 4/2014 RWE Košice 800,00    
049/2014 7.4.2014 Telefón,internet 3/2014 Hollého Slovak Telekom, BA 30,86    
050/2014 7.4.2014 Internet AK 4/2014 Slovak Telekom, BA 14,56    
051/2014 8.4.2014 Telefón AK 3/2014 Slovak Telekom, BA 21,56    
052/2014 14.4.2014 Činnosť BOZP 1/2014 Gajos, Lipt. Mikuláš 107,54    
053/2014 17.4.2014 Refundácia nákl. ZŠ 4/2014 ZŠ Hollého Žilina 455,40    
054/2014 24.4.2014 Kurz prvej pomoci Gajos, Lipt. Mikuláš 40,80    
055/2014 28.4.2014 Publikácia ZORVC Martin 27,20    
056/2014 29.4.2014 Strava zamestnancov 4/2014 ZŠ Hollého Žilina 89,06    
057/2014 29.4.2014 Strava HN 4/2014 ZŠ Hollého Žilina 12,00    
058/2014 29.4.2014 Strava HN 4/2014 ŠJ A. Kmeťa Žilina 30,00    
059/2014 29.4.2014 Strava zamestancov 4/2014 ŠJ A. Kmeťa Žilina 322,66    
060/2014 5.5.2014 Kancelársky papier KOEXIMPO Žilina 84,00    
061/2014 5.5.2014 Zemný plyn 5/2014 RWE Gas Košice 800,00    
062/2014 7.5.2014 Telefón,internet 4/2014 Hollého Slovak Telekom, BA 30,86    
063/2014 7.5.2014 Internet AK Slovak Telekom, BA 14,82    
064/2014 7.5.2014 Telefón AK Slovak Telekom, BA 21,94    
065/2014 7.5.2014 Refundácia nákl. ZŠ 5/2014 ZŠ Hlollého Žilina 455,40    
066/2014 12.5.2014 Odvoz a likvid.odpadu 4/2014 Eduard Mittelham, Žilina 22,08    
067/2014 12.5.2014 Elektrina 5/2014 SSE Žilina 152,00    
068/2014 22.5.2014 Kniha RAABE BA 39,81    
069/2014 23.5.2014 Kniha RAABE BA 40,41    
070/2014 29.5.2014 Kniha RAABE BA 38,64    
071/2014 29.5.2014 Strava HN 5/2014 ZŠ Hollého Žilina 20,00    
072/2014 4.6.2014 Zemný plyn 6/2014 RWE Gas Košice 800,00    
073/2014 5.6.2014 Kuchynský odpad E. Mittelham, Zilina 20,88    
074/2014 4.6.2014 Detské vesty TERRA GRATA, B.Bystrica 52,00    
075/2014 4.6.2014 Učebné pomôcky Portál Slovakia, V. Slavkov 135,60    
076/2014 6.6.2014 Telefón, internet 6/2014 Slovak Telekom, BA 30,86    
077/2014 6.6.2014 Internet 6/2014 Slovak Telekom, BA 14,82    
078/2014 6.6.2014 Telefón 6/2014 Slovak Telekom, BA 21,91    
079/2014 9.6.2014 Stravné zamestnancov 5/2014 ZŠ Hollého, ZA 119,72    
080/2014 9.6.2014 Čistiace prostriedky Nedorost, ZA 277,42    
081/2014 10.6.2014 Predškolská výchova Slovenská pošta, B. Bystrica 3,60    
082/2014 11.6.2014 Učebné pomôcky Stiefel Eurocart, BA 1890,20    
083/2014 24.1.2014 Elektrina 6/2014 SSE, ZA 152,00    
084/2014 25.6.2014 Energie 6/2014 ZŠ Hollého, ZA 455,40    
085/2014 27.6.2014 Rekonštrukčné práce AJ Welding, ZA 965,00    
086/2014 27.6.2014 Stravné zamestnancov 6/2014 ZŠ Hollého, ZA 125,56    
087/2014 27.6.2014 Hmotná núdza 6/2014 ZŠ Hollého, ZA 16,00    
088/2014 30.6.2014 Čistiace prostriedky Gastrolux, ZA 71,76    
089/2014 10.7.2014 Energie 7/2014 ZŠ Hollého, ZA 455,40    
090/2014 10.7.2014 Energie 8/2014 ZŠ Hollého, ZA 455,40    
091/2014 3.7.2014 Vodné, stočné SEVAK, ZA 357,22    
092/2014 3.7.2014 Zemný plyn 7/2014 RWE Gas, Košice 800,00    
093/2014 2.7.2014 Odvoz kuchynského odpadu E. Mittelham, ZA 21,36    
094/2014 7.7.2014 Telefón, internet Slovak Telekom, BA 30,86    
095/2014 8.7.2014 Internet Slovak Telekom, BA 14,82    
096/2014 8.7.2014 Telefón Slovak Telekom, BA 29,75    
097/2014 24.1.2014 Elektrina 7/2014 SSE, ZA 152,00    
098/2014 17.7.2014 Činnosť TPO, BOZP GAJOS, Lipt. Mikuláš 107,54    
099/2014 18.7.2014 Učebné pomôcky WATT, ZA 240,00    
100/2014 1.8.2014 Kancelárske potreby ŠEVT, BA 113,59    
101/2014 4.8.2014 Zemný plyn 8/2014 RWE, Košice 800,00    
102/2014 6.8.2014 Údržba AZUV, WinIbeu CODES, Žilina 23,80    
103/2014 6.8.2014 Výmena výdajného okienka BIKY-MARKETING, ZA 1657,06    
104/2014 8.8.2014 Telefón, internet 7/2014 Slovak Telekom, Bratislava 30,86    
105/2014 8.8.2014 Internet 7/2014 Slovak Telekom, Bratislava 14,82    
106/2014 8.8.2014 Telefón 7/2014 Slovak Telekom, Bratislava 21,56    
107/2014 24.1.2014 Elektrina 7/2014 SSE, ŽA 152,00    
108/2014 21.8.2014 Učebné pomôcky LegalSoft, Turč. Teplice 863,15    
109/2014 25.8.2014 Učebné pomôcky ELARIN, Prešov 1150,76    
110/2014 25.8.2014 Kniha RAABE, Bratislava 38,64    
111/2014 27.8./2014 Stravné lístky 7,8/2014 VAŠA Slovensko, Bratislava 382,20    
112/2014 27.8.2014 Čistenie kobercov A.Jurický, Žilina 284,00    
113/2014 27.8.2014 Knihy RAABE, Bratislava 77,97    
114/2014 28.8.2014 Toner CODES, Žilina 29,40    
115/2014 28.8.2014 Telefón 4-7/2014 Mesto Žilina, Žilina 32,40