Zamestnanci materskej školy - šk. rok 2019/2020  

Kmeňové pracovisko - Andreja Kmeťa 15
 
  titl. meno, priezvisko pracovné zaradenie
1. Alena  PAZDERNÍKOVÁ riaditeľka školy
2. Bc. Zuzana KIŠOVÁ zástupkyňa štatutára
3. Mgr. Viera URÍKOVÁ učiteľka - 50%
4. Marta TABAČÍKOVÁ učiteľka
5. Lucia STENCHLÁKOVÁ učiteľka
6. Mgr. Renáta  PEČOVSKÁ učiteľka
7. Zuzana LAHUTOVÁ učiteľka
8. Bc. Jozefa  KAŠÍKOVÁ učiteľka
9. Mgr. Zuzana JEDINÁKOVÁ učiteľka
10. Jana BELOVÁ PAULINYOVÁ ekonómka
11. Janka GOZMA KEBLOVSKÁ vedúca školskej jedálne -50%
12. Dagmar ŠOŠKOVÁ kuchárka
13. Stanislava  PÚČKOVÁ kuchárka
14. Stanislava SAGANOVÁ GOLISOVÁ kuchárka - 50%
15. Eva  KYŠOVÁ upratovačka
16. Jana  KRAHULOVÁ školníčka
 
Elokované pracovisko - Hollého 66
 
  titl. meno, priezvisko pracovné zaradenie
1. Jana  ZELINKOVÁ zástupkyňa riaditeľky
2. Andrea LEŠTACHOVÁ učiteľka
3. Silvia BALOGOVÁ učiteľka
4. Iveta  KUBOVÁ učiteľka
5. Mgr. Lenka  BARČIAKOVÁ pedagogický asistent
6. Anna  MUCHOVÁ kuchárka/upratovačka
7. Oľga  POKRYVKOVÁ školníčka