KRÚŽKY A POHYBOVÉ AKTIVITY - časový harmonogram 

 šk. rok - 2018/2019

  1.
trieda
2.
trieda
3.
trieda
4.
trieda
2.a
trieda
3.a
trieda
P     FUTBAL
10 - 10.45
FUTBAL
10 - 10.45
  FUTBAL
10 - 10.45
U     PLÁVANIE
9.15 - 10.30
PLÁVANIE
9.15 - 10.30
   
    AJ
15.15 - 15.45
AJ
15.45 - 16.15
AJ
14.45 - 15.15
AJ
15 - 15.30
AJ
15.30 - 16
S   PLÁVANIE
8.30 - 9.45
    PLÁVANIE
10 - 11.15
PLÁVANIE
10 - 11.15
Š         ZUMBA
14.30 - 15
ZUMBA
14.30 - 15
    AJ
15.15 - 15.45
AJ
15.45 - 16.15
AJ
14.45 - 15.15
AJ
15 - 15.30
AJ
15.30 - 16
P     PLÁVANIE
9.15 - 10.30
PLÁVANIE
9.15 - 10.30
   
    ZUMBA
15 - 15.30
ZUMBA
14.30 - 15
ZUMBA
14.30 - 15