KRÚŽKY A POHYBOVÉ AKTIVITY - časový harmonogram 

 šk. rok - 2019/2020

  1.
trieda
2.
trieda
3.
trieda
4.
trieda
1.a
trieda
2.a
trieda
P     FUTBAL
10 - 10.45
FUTBAL
10 - 10.45
  FUTBAL
10 - 10.45
    AJ
15.00 - 15.30
AJ
15.30 - 16.00
AJ
15.30 - 16.00
   
U         ZUMBA
14.30 - 15.00
ZUMBA
14.30 - 15.00
S   PLÁVANIE
9.10 - 10.25
PLÁVANIE
9.10 - 10.25
PLÁVANIE
10.15 - 11.45 
PLÁVANIE
8.15 - 9.35
PLÁVANIE
8.15 - 9.35
Š   ZUMBA
14.45 - 15.15
ZUMBA
14.45 - 15.15
ZUMBA
14.45 - 15.15
   
P   PLÁVANIE
9.10 - 10.25
PLÁVANIE
9.10 - 10.25
PLÁVANIE
9.10 - 10.25
PLÁVANIE
8.15 - 9.35
PLÁVANIE
8.15 - 9.35
    AJ
15.00 - 15.30
AJ
15.30 - 16.00
AJ
15.30 - 16.00