DOPLNKOVÉ AKTIVITY - časový harmonogram

 šk. rok 2019/2020

mesiac akcia, podujatie
SEPTEMBER AKO MAĽOVAŤ DÚHU - divadelné predstavenie
  Návšteva krajskej knižnice - téma Priateľstvo
   
OKTÓBER ŠARKANIÁDA - popoludnie v prírode s rodičmi
  Návšteva krajskej knižnice - téma Čarovné slovíčka
  CHARITA sv. KAMILA - kultúrne vystúpenie detí
  O STRATENÝCH TOPÁNKACH - divadelné predstavenie
  HURÁ NA TEKVICE - tvorivé popoludnie s rodičmi
  PRÍBEHY MEDVEDICE FATRY - ako žije medveď v prírode
  ČO JE TO EURO? - finančná gramotnosť
  DEŇ JABLKA - ako vzniká jablko a aké je zdravé
  MALÍ HUNCÚTI - divadelné predstavenie
   
NOVEMBER      MYŠKY SA HRAJÚ - divadelné predstavenie                                   
  MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - naučme sa spolu počítať 
  HORÍÍ - exkurzia k hasičom
  Návšteva krajskej knižnižnice - téma Moje zúbky
   
DECEMBER  MIKULÁŠ V MŠ - prinesie balíčky pre dobré detičky      
  VIANOČNÁ ROZPRÁVKA - divadelné predstavenie
  VIANOČNÉ MEDOVNÍČKY - pečenie z ozajstného cesta  
  VIANOČNÉ BESIEDKY - vianočný program pre rodičov
  Návšteva krajskej knižnice - téma Vianoce
   
JANUÁR         O ZVIERATKÁCH NA DVORE - divadelné predstavenie
  NEHÁDAJ SA, UHÁDNI -  súťaž v hádaní hádaniek                
  SPIEVA CELÁ ŠKOLKA - spoločne si zaspievame 
  Návšteva krajskej knižnice - téma O číslach
   
FEBRUÁR          VÝLET DO VESMÍRU - beseda v Makovickom dome
  FAŠIANGOVÝ KARNEVAL - Kto sa skrýva pod maskou?
  POĎME SPOLU DO ROZPRÁVKY - Trieda baví triedu formou divadla
  TdPaslík - divadelné predstavenie
  Návšteva krajskej knižnice - téma O ďalekých krajinách
   
MAREC              ROZPRÁVKOVÁ TANGRAMIÁDA - pospájajme si rozstrihané obrázky
  DEŇ VODY - význam vody pre náš život
  VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO - tvorivé popoludnie s rodičmi
  Návšteva krajskej knižnice - téma Z rozprávky do rozprávky
   
APRÍL         DEŇ ZEME - ochrana našej prírody formou EKOHIER
  VŠETCI SME SI ROVNÍ - spoznáme rôzne národností
  KTO NÁS CHRÁNI - exkurzia k policajtom
  Návšteva krajskej knižnice - téma Hromada odpadkov
   
MÁJ               MAMA, MAMKA, MAMULIENKA - program detí pre mamičky
  NOC V ŠKOLKE - čím nás škôlka prekvapí v noci
  DEŇ MLIEKA  -  význam mlieka pre človeka a jeho výroba
  DETSKÁ OLYMPIÁDA - športom k zdraviu
  FAREBNÝ SVET - maľovanie kriedami na chodník
  Návšteva krajskej knižnice -  téma Chrobáčiky
   
JÚN                          MDD - urobíme radosť všetkým deťom
  OCKO, POĎ SA SO MNOU HRAŤ - popoludnie s ockom pri príležitosti sviatku Deň otcov
  ŠKOLKA NA VÝLETE - spoznáme aj okolie Materskej školy
  TÝZDEŇ BYLINIEK - spoznáme rôzne liečivé bylinky
  DEŇ LIETADIEL - letecký deň v meste
  LÚČIME SA, ŠKOLKA MILÁ - rozlúčka s našimi predškolákmi
  Návšteva krajskej knižnice - téma Voda