Nová akcia

29.06.2010 18:15

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.