AKTUALITY

JESENNÉ TVORIVÉ DIELNE NA HOLLÉHO

Milé deti a rodičia z Hollého, srdečne vás pozývame dňa 25.9.2019 /streda/ o 15:00 na jesenné tvorivé dielne do jedálne na Hollého. Prosíme, prineste si rôzny prírodný a technický materiál (ovocie, zeleninu, gaštany, špajdle, šípky...). Tešíme sa na vaše krásne výtvory :)

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE O SNOCH A STRATENÝCH TOPÁNKACH

Milé deti, dňa 10.10.2019 /štvrtok/ o 9:00 na Kmeťovej a 10:30 na Hollého pôjdeme na rozprávkovú cestu do ďalekých krajín s divadelných predstavením O snoch a stratených topánkach.  

POPLATOK ZA MŠ - OKTÓBER 2019

Prosím  rodičov,  aby  príspevok  za  pobyt  dieťaťa v MŠ 17,00 €  za mesiac  O K TÓ B E R  2019  uhradili : DO 10. OKTÓBRA 2019 v triede svojho dieťaťa. Žiadam všetkých rodičov, aby bezpodmienečne dodržali termín úhrady aj...