A K T U A L I T Y

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto Pracovná pozícia : ŠKOLNÍČKA miesto výkonu práce: elokované pracovisko, Hollého 66, Žilina úväzok : 1,0  Predpokladaný termín nástup : 1.8.2018 Základné požiadavky : minimálne základné vzdelanie, bezúhonnosť,...

HMOTNÁ NÚDZA

Žiadam rodičov, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi alebo príjem ich rodiny je najviac vo výške životného minima, aby do 30. júna 2018 predložili riaditeľke materskej školy potvrdenie ÚPSVaR.  Deťom z týchto rodín bude poskytnutá dotácia na stravu od 1. septembra 2018.

Bábkové divadlo

Milé deti, dňa 21.6.2018 o 9:00 sa spoločne vyberieme do bábkového divadla na predstavenie O veľkom jedákovi a čarovnom kabáte. Tešíme sa a dúfame, že nezje aj nás :)

Junglepark

Hurá, aj tento rok sa pôjdeme vyblázniť do Jungle parku! 18.6.2018 - 2.A a 1.A 19.6.2018 - 3. a 4. trieda 20.6.2018 - 1. a 2. trieda

OLYMPIÁDA V PARKU - PREDŠKOLÁCI

Milí predškoláci, dňa 20.6.2018 nás o 10:00 čaká olympiáda v Sade SNP. Nezabudnite na šiltovky, športovú obuv a hlavne chuť súťažiť. Športu zdar :)