AKTUALITY

INTERNETOVÁ ŠKÔLKA

Milí rodičia, vieme, že zátvor materskej školy vám možno spôsobil pár vrások na čele. Preto sme si pre vás a vašich drobcov pripravili novú sekciu ,,internetová škôlka", v ktorej vám budeme prinášať rôzne nápady na kreatívne chvíľky (pretože tie deti milujú), ale aj básničky, hádanky, rozprávky a...

ZÁTVOR MATERSKEJ ŠKOLY

Na základe rozhodnutia ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SR sú na celom území Slovenskej republiky zatvorené všetky školy a školské zariadenia od 30. marca 2020 do odvolania.  

PRIJÍMANIE DETÍ K 1.9.2020

Z Á P I S   D E T Í  do  Materskej   školy,  Andreja Kmeťa  15 v Žiline a jej elokovaných tried na Hollého 66 v Žiline, na školský rok 2020/2021 bude  v zmysle  platných  predpisov  a po dohode...

POPLATOK ZA MŠ

Poplatky za pobyt dieťaťa v materskej škole za budú riešiť až po obnovení prevádzky MŠ.