A K T U A L I T Y

STRAVNÉ - PREDŠKOLÁCI

V zmysle novely zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR s účinnosťou od 1. januára 2019 bude strava pre deti posledného ročníka materskej školy BEZPLATNÁ. Ďalšie informácie vám budú poskytované priebežne.  

VIANOČNÉ PRÁZDNINY

Prevádzka materskej školy počas vianočných prázdnin bude na základe počtu prihlásených detí zabezpečená nasledovne: 27.12. - 31.12.2018 .............  PREVÁZDKA PRERUŠENÁ 2.1 - 7.1.2019 ......................  prevádzka v jednej triede na Kmeťovej - pre prihlásené deti Od utorka 8....

O DVANÁSTICH MESIAČIKOCH

Milé deti, dňa 13.12.2018 o 10:00 sa všetci stretneme na Hollého, kde nás bude čakať Ujo Ľubo so svojou hudobnou rozprávkou O dvanástich mesiačikoch.

POPLATOK ZA MŠ - JANUÁR 2019

Prosím  rodičov,  aby  príspevok  za  pobyt  dieťaťa v MŠ 17,00 €  za mesiac  J A N U Á R  2019 uhradili :  do 10. JANUÁRA 2019. Žiadam všetkých rodičov, aby bezpodmienečne dodržali termín úhrady aj v prípade, ak dieťa v tom...