A K T U A L I T Y

ŠARKANIÁDA

Milí rodičia a deti, v sobotu 27.10.2018 o 13.00 hod. sa stretneme pred MŠ Andreja Kmeťa a trolejbusom č.6 o 13,17 hod. sa spoločne vyberieme na Hájik (zastávka Stodolova). Stretneme sa tam s kamarátmi, ktorí prídu autom. Prineste si so sebou šarkany a dobrú náladu :)

ZDOBENIE TEKVIČIEK

Milé deti a rodičia, srdečne vás pozývame na vyrezávanie a zdobenie tekvičiek do našej jedálne na Kmeťovej ulici dňa 24.10.2018 o 15,15 hod. Prineste si tekvičku, nôž, lyžicu, prírodný materiál a skvelý nápad na zdobenie. Tešíme sa :)

DIVADLO O PSÍČKOVI A MAČIČKE

Milé deti, dňa 25.10.2018 /t.j.štvrtok/ nás na Kmeťovej o 9:00 a na Hollého o 10:15 čaká divadelné predstavenie O psíčkovi a mačičke. Už teraz sa na nich tešíme :)

POKYNY PRE STRAVNÍKOV - HOLLÉHO

Prosíme rodičov, aby si dôsledne prečítali pokyny pre stravníkov na elokovanom pracovisku Hollého 66, ktoré vypracovala vedúca ŠJ Limbová, ktorá nám zabezpečuje dovoz stravy od 1.9.2018 a zodpovedne ich dodržiavali.  Zvláštnu pozornosť venujte odhlasovaniu zo stravy a úhrade poplatkov za...