A K T U A L I T Y

Rekonštrukcia MŠ

V dňoch 6.8 - 17.9.2018  v našej materskej škole ( na Kmeťovej ) prebieha rekonštrukcia elektroinštalácie. Z tohoto dôvodu bude prevádzka otvorená až 18.septembra 2018.  Na elokovanom pracovisku Hollého 66 začína prevádzka od 3.septembra 2018 a budú tam umiestnené len deti, ktorých...