13.05.2019    Predplavecká príprava - 5.2019.pdf (143026)

06.05.2019    Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č.2.pdf (4572488) A.Kmeťa 15

06.05.2019     Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu.pdf (4254152) HOLLÉHO 60

28.02.2019     Platobný výmer - A. Kmeťa.pdf (152554)

28.02.2019     Platobný výmer - Hollého.pdf (150152)

 

14.05.2018    GDPR - odborná a technologická pomoc.pdf (501316)

27.03.2018    SSE - príloha č.2 zmluvy č.37905147-1-18.pdf (103541)

27.03.2018    SSE - príloha č.1 zmluvy č.37905147-1-18.pdf (71281)

27.03.2018    Plávanie - apríl 2018.pdf (155224)

24.03.2018    SSE - dodávka, distribúcia elektriny.pdf (1968664)

13.03.2018    Rozhodnutie za KO.pdf (131162)

02.03.2018    Plávanie - marec 2018.pdf (151794)

 

29.12.2017    SF 2018.pdf (347728)

29.12.2017    Kolektívna zmluva 2018.pdf (418718)

29.12.2017     SSE - dodatok č.1.pdf (168502)

19.12.2017    ZŠ Limbová, Žilina.pdf (174348)

02.10.2017    ESPIK Group s.r.o, Orlov.pdf (685621)

13.09.2017    RAJO a.s, Bratislava.pdf (608900)

10.07.2017    KO - dodatočné rozhodnutie.pdf (190499)

27.06.2017    ZŠ Jarná 20, Žilina.pdf (160354)

23.02.2017      Platobný výmer č.16214851492017.pdf (143786)

31.01.2017    Zmluva UMB Banská Bystrica.pdf (1,3 MB)

 

23.02.2016   Platobný výmer č. 1621397686-2016.pdf (364080)

28.04.2016   ST-zmluvy 2016.pdf (5545280)

01.08.2016   Dodatočný platobný výmer č. 1621397686-2016.pdf (506602)

03.10.2016    Nájomná zmluva MŠ Kmeťa.doc (65536)

30.11.2016     Dodatok-k-zmluve-INNOGY.pdf (677407)

02.09.2016    Zmluva o spracovaní ekonomickej agendy - MŠ Zádubnie.doc (48640)

02.09.2016       Zmluva o spracovaní ekonomickej agendy - MŠ Budatín.doc (47616)

 

30.04.2015    Zmluva o spracovaní ekonomickej agendy MŠ Študentská 15.pdf (94096)

30.04.2015    Zmluva o spracovaní ekonomickej agendy MŠ Predmestská.pdf (96369)

30.06.2015    Dodatok k RVE.pdf (325362)

01.01.2015    Zmluva SSE 2015-2017.pdf (1,3 MB)

 

31.08.2014     Zmluva o spracovaní ekonomickej agendy MŠ Zádubnie.pdf (96604)

01.07.2014    Dodatok k zmluve o spracovaní ekonomickej agendy MŠ Budatín.pdf (254683)

01.07.2014    Dodatok k zmluve o spracovaní ekonomickej agendy MŠ Zástranie.pdf (257619)

07.04.2014    Zmluva o spracovaní ekonomickej agendy ZŠ s MŠ Divina.pdf (105311)
08.04.2014    Zmluva o spracovaní ekonomickej agendy ZŠ s MŠ Rosina.pdf (105167)

31.03.2014    Zmluva o spracovaní ekonomickej agendy ZŠ s MŠ Zádubnie.pdf (100138)

31.03.2014      Zmluva o spracovaní ekonomickej agendy MŠ Zástranie.pdf (94338)

31.03.2014      Zmluva o spracovaní ekonomickej agendy MŠ Budatín.pdf (94290)

 

01.01.2013    Dodatok SSE.pdf (227,5 kB

21.05.2012    Kolektívna zmluva.pdf (412303)

 

27.09.2011    Zmluva č.1.pdf (224,1 kB)

27.09.2011    Zmluva č.2.pdf (219,5 kB)RWE.pdf (95,3 kB)