ŠJ

Predmet zákazky:dodávka potravín pre ŠJ

Cena:5 000,- €
Predpokladaná hodnota : 5 000,- €
Lehota vystavenia objednávky : 2.9.2013
Lehota dodania : 2.9.2013 - 30.6.2014
Víťazný uchádzač : Trnovec Jozef, Nededza 29, 013 02
Predmet zákazky: dodávka mäsa pre ŠJ

Cena: 1 800,- €
Predpokladaná hodnota : 1 800,- €
Lehota vystavenia objednávky :2.9.2013
Lehota dodania :2.9.2013 -30.6.2014
Víťazný uchádzač :Jozef Lulek, Belabského 189, K.N.M.
Predmet zákazky: dodávka ovocie a zeleniny pre ŠJ

Cena:1 900,- €
Predpokladaná hodnota : 1 900,- €
Lehota vystavenia objednávky :2.9.2013
Lehota dodania :2.9.2013 - 30.6.2014
Víťazný uchádzač :TRANSPRIV Ing.Janka Fronková, Ametystová 6, Žilina
Predmet zákazky: dodávka chleba a pečiva pre ŠJ

Cena: 1 300,- €
Predpokladaná hodnota : 1 300,- €
Lehota vystavenia objednávky : 2.9.2013
Lehota dodania : 2.9.2013 - 30.6.3014
Víťazný uchádzač : PEZA, K cintorínu 47, Žilina
Predmet zákazky:

Cena:
Predpokladaná hodnota :
Lehota vystavenia objednávky :
Lehota dodania :
Víťazný uchádzač :