Rok 2018

číslo faktúry dátum doručenia názov, druh tovaru dodávateľ cena s DPH číslo  objednávky
1701508307 3.1.2018 potraviny ATC 471,46 1/2018
2017007285 3.1.2018 potraviny Sestak 313,88 2/2018
1827175814 3.1.2018 chlieb, pečivo Peza 124,97 3/2018
2017015 4.1.2018 potraviny Trnovec 405,02 4/2018
180016 9.1.2018 ovocie, zelen. GO-BO 92,68 5/2018
2018001 9.1.2018 mäso Lulek 24,68 6/2018
2018020 15.1.2018 mäso Lulek 122,54 7/2018
180038 15.1.2018 ovocie, zelen. GO-BO 107,31 8/2018
1828004423 17.1.2018 chlieb , pečivo Peza 42,20 9/2018
2018069 19.1.2018 mäso Lulek 103,16 10/2018
180067 23.1.2018 ovocie, zelen. GO-BO 97,12 11/2018
1828009583 25.1.2018 chlieb, pečivo Peza 62,83 12/2018
180097 29.1.2018 ovocie, zenin. GO-BO 59,62 13/2018
2018091 29.1.2018 mäso Lulek 83,32 14/2018
71802191 29.1.2018 šk. mlieko Tatr.mliek. 13,44 15/2018
2018111 29.1.2018 mäso Lulek 7,67 16/20108
1828015160 6.2.2018 chlieb, pečivo Peza 50,85 17/2018
1801500817 6.2.2018 potraviny ATC 96,63 18/2018
2018000814 6.2.2018 potraviny Sestak 170,33 19/2018
180160 12.2.2018 ovocie, zelen. GO-BO 63,36 20/2018
2018154 12.2.2018 mäso Lulek 92,47 21/2018
2018001 14.2.2018 potraviny Trnovec 677,05 22/2018
1828020416 14.2.2018 chlieb, pečivo Peza 31,77 23/2018
181005801 20.2.2018 ovocie Lunys 2,46 24/2018
71805095 20.2.2018 šk.mlieko Tatr.mliek. 13,44 25/2018
2018202 20.2.2018 mäso Lulek 98,02 26/2018
1810006835 26.2.2018 ovocie Lunys 3,59 27/2018
2018207 26.2.2018 mäso Lulek 55,44 28/2018
1819000072 26.2.2018 škol.ovocie Lunys 13,35 29/2018
180198 26.2.2018 ovocie, zelen. GO-BO 152,85 30/2018
2018239 2.3.2018 mäso Lulek 37,40 31/2018
1828023629 2.3.2018 chlieb, pečivo Peza 58,60 32/2018
2018001482 2.3.2018 potraviny Sestak 144,41 33/2018
1801501543 2.3.2018 potraviny ATC 201,58 34/2018
2018002 12.3.2018 potraviny Trnovec 359,80 35/2018
1828029707 14.3.2018 chlieb, pečivo Peza 42,56 36/2018
1828032802 14.3.2018 chlieb, pečivo Peza 74,33 37/2018
180228 14.3.2018 ovocie, zelen. GO-BO 111,92 38/2018
2018289 14.3.2018 mäso Lulek 179,46 39/2018
1810010591 20.3.2018 škol.ovocie Lunys 0,60 40/2018
2018311 20.3.2018 mäso Lulek 106,07 41/2018
71808743 20.3.2018 šk.mlieko Tatr.mliek. 15,36 42/2018
180277 20.3.2018 ovocie,zeleni. GO-BO 159,29 43/2018