Číslo faktúry: Dátum doručenia faktúry: Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo zmluvy** : Číslo objednávky***:
8014184083 2.2.2015 chleb,pečivo Peza,Žilina 40,94   1/2015
2015000047 7.1.2015 potraviny Šesták,Galanta 540,34   2/2015
150002 7.1.2015 ovocie,zelenina GO-BO,D.Tižina 41,92   3/2015
1501500146 9.1.2015 potraviny ATC, Púchov 363,26   4/2015
150024 12.1.2015 ovocie,zelenina GO-BO, D.Tižina 48,68   5/2015
2015040 16.1.2015 mäso Lulek, K.N.M. 146,76   6/2015
8015101956 19.1.2015 chlieb,pečivo Peza,Žilina 14,39   7/2015
150046 19.1.2015 ovocie,zelenina GO-BO, D.Tižina 41,94   8/2015
71500914 20.1.2015 školské mlieko Tatr.mliekareň, Kežmarok 36,01   9/2015
8015103209 23.1.2015 chlieb,pečivo Peza, Žilina 55,36   10/2015
2015068 23.1.2015 mäso Lulek, K.N.M. 104,63   11/2015
150070 26.1.2015 ovocie,zelenina GO-BO, D.Tižina 93,74   12/2015
8015104359 30.1.2015 chlieb,pečivo Peza,Žilina 22,19   13/2015
2015094 30.1.2015 mäso Lulek, K.N.M. 68,29   14/2015
8015105524 2.2.2015 chlieb,pečivo Peza,Žilina 24,17   15/2015
2015001 2.2.2015 potraviny Trnovec, Nededza 563,23   16/2015
150102 2.2.2015 ovocie,zelenina GO-BO,D.Tižina 52,78   17/2015
2015120 6.2.2015 mäso Lulek,K.N.M. 83,89   18/2015
8015107095 9.2.2015 chlieb,pečivo Peza,Žilina 36,72   19/2015
71503842 9.2.2015 školské mlieko Tatr.mliekareň, Kežmarok 16,80   20/2015
15022 9.2.2015 ovocie,zelenina GO-BO,D.Tižina 187,82   21/2015
1501501030 9.2.2015 potraviny ATC, Púchov 301,34   22/2015
8015108399 13.2.2015 chlieb,pečivo Peza, Žilina 38,95   23/2015
2015146 13.2.2015 mäso Lulek, K.N.M. 99,66   24/2015
150135 16.2.2015 ovocie,zelenina GO-BO,D .Tižina 59,78   25/2015
8015109577 18.2.2015 chlieb,pečivo Peza, Žilina 28,90   26/2015
71505305 19.1.2015 školské mlieko Tatr.mliekareň, Kežmarok 33,61   27/2015
2015151 20.2.2015 mäso Lulek K.N.M. 54,26   28/2015
150146 23.2.2015 ovocie,zelenina GO-BO, D. Tižina 59,50   29/2015
8015110756 24.2.2015 chlieb,pečivo Peza,Žilina 24,48   30/2015
2015176 2.3.2015 mäso Lulek, K.N.M. 90,71   31/2015
715006459 2.3.2015 školské mlieko Tatr.mliekareň, Kežmarok 14,40   32/2015
8015112218 2.3.2015 chlieb,pečivo Peza, Žilina 30,36   33/2015
150189 2.3.2015 ovocie,zelenina GO-BO, D.Tižina 45,99   34/2015
2015002 4.2.2015 potraviny Trnovec, Nededza 361,93   35/2015
8015113420 6.3.2015 chlieb,pečivo Peza, Žilina 33,89   36/2015
2015204 6.3.2015 mäso Lulek K.N.M. 108,62   37/2015
1519000323 6.3.2015 školské ovocie Lunys, Poprad 21,04   38/2015
150205 9.3.2015 potraviny GO-BO, D.Tižina 75,18   39/2015
8015114293 10.3.2015 chlieb,pečivo Peza, Žilina 16,18   40/2015
1510005104 10.3.2015 ovocie Lunys, Poprad 2,23   41/2015
1501501792 11.3.2015 potraviny ATC, Púchov 80,65   42/2015
2015231 13.3.2015 mäso Lulek.K.N.M. 83,00   43/2015
8015114690 16.3.2015 chlieb,pečivo Peza,Žilina 40,74   44/2015
15221 16.6.2015 ovocie,zelenina GO-BO, D.Tižina 124,75   45/2015
8015116684 23.3.2015 chlieb,pečivo Peza, Žilina 30,91   46/2015
71508922 19.3.2015 školské mlieko Tatr.ml., Kežmarok 36,021   47/2015
2015257 20.3.2015 mäso Lulek, K.N.M. 94,69   48/2015
8015117905 23.3.2015 chlieb,pečivo Peza,Žilina 21,83   49/2015
150247 23.3.2015 ovocie,zelenina GO-BO, D-Tižina 72,32   50/2015
150275 30.3.2015 ovocie,zelenina GO-BO, D.Tižina 108,02   51/2015
2015282 27.3.2015 mäso Lulek, K.N.M. 91,93   52/2015
7150560 30.3.2015 školské mlieko Tatr.ml.,Kežmarok 26,40   53/2015
8015119349 30.3.2015 chlieb,pečivo Peza,Žilina 46,08   54/2015
2015305 2.4.2015 mäso Lulek, K.N.M. 32,68   55/2015
150303 7.4.2015 ovocie,zelenina GO-BO,D.Tižina 80,91   56/2015
2015003 7.4.2015 potraviny Trnovec, Nededza 593,32   57/2015
8015120264 8.4.2015 chlieb,pečivo Peza, Žilina 28,08   58/2015
2015002320 8.4.2015 potraviny Sestak, Galanta 300,94   59/2015
1519000510 8.4.2015 školské ovocie Lunys, Poprad 9,98   60/2015
1519000572 8.4.2015 ovocie Lunys, Poprad 0,31   61/2015
801521943 10.4.2015 chlieb,pečivo Peza,Žilina 40,42   62/2015
2015328 10.4.2015 mäso Lulek, K.N.M. 107,22   63/2015
150322 13.4.2015 ovocie,zelenina GO-BO, D.Tižina 106,25   64/2015
8015122964 16.4.2015 chlieb,pečivo Peza,Žilina 11,99   65/2015
2015355 17.4.2015 mäso Lulek, K.N.M. 119,30   66/2015
8015124241 20.4.2015 chlieb,pečivo Peza,Žilina 32,68   67/2015
71513152 20.4.2015 školské mlieko Tatr.ml. 36,01   68/2015
150343 20.4.2015 ovocie,zelenina GO-BO, D.Tižina 120,49   69/2015
8015125469 20.4.2015 chlieb,pečivo Peza, Žilina 36,30   70/2015
2015381 24.4.2015 mäso Lulek, K.N.M. 67,91   71/2015
1501502927 27.4.2015 potraviny ATC, Púchov 183,86   72/2015
150370 27.4.2015 ovocie,zelenina GO-BO, D-Tižina 108,35   73/2015
8015126587 29.4.2015 chlieb,pečivo PEZA,Žilina 33,76   74/2015
2015408 30.4.2015 mäso LULEK, K.N.M. 101,23   75/2015
71514621 30.4.2015 školské mlieko TATR.ML. 31,21   76/2015
150404 4.5.2015 ovocie,zelenina GO-BO, D.Tižina 51,44   77/2015
2015005 7.5.2015 potraviny TRNOVEC, Nededza 485,10   78/2015
8015127927 7.5.2015 chlieb,pečivo PEZA, Žilina 32,94   79/2015
2015436 7.5.2015 mäso LULEK,K.N.M. 107,15   80/2015
1510011249 11.5.201 ovocie LUNYS, Poprad 8,40   81/2015
1519000707 11.5.2015 školské ovocie LUNYS, Poprad 12,29   82/2015
8015129236 11.5.2015 chlieb,pečivo PEZA,Žilina 43,70   83/2015
150420 11.5.2015 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 97,94   84/2015
8015130272 14.5.2015 chlieb,pečivo PEZA,Žilina 23,36   85/2015
2015458 15.5.2015 mäso LULEK, K.N.M. 124,43   86/2015
150437 18.5.2015 ovocie,zelenina GO-BO, D-Tižina 101,15   87/2015
8015131330 19.5.2015 chlieb,pečivo PEZA, Žilina 17,10   88/2015
2015487 22.5.2015 mäso LULEK,K.N.M. 130,60   89/2015
71517800 22.5.2015 školské mlieko TATR.ML.,Kežmarok 33,61   90/2015
1510013038 25.5.2015 ovocie LUNYS, Poprad 1,26   91/2015
8015132780 25.5.2015 chlieb,pečivo PEZA, Žilina 52,22   92/2015
150462 25.5.2015 ovocie,zelenina GO-BO, D.Tižina 69,04   93/2015
8015135165 1.6.2015 chlieb,pečivo PEZA,Žilina 28,04   94/2015
2015513 29.5.2015 mäso LULEK,K.N.M. 111,21   95/2015
150479 1.6.2015 ovoce,zelenina GO-BO,D.Tižina 31,90   96/2015
150503 1.6.2015 ovocie,zelenina GO-BO,D Tižina 93,76   97/2015
8012133991 4.6.2015 chlieb,pečivo Peza,Žilina 42,16   98/2015
71519164 4.6.2015 školské mlieko Tatr.ml., Kežmarok 36,01   99/2015
8015136590 5.6.2015 chlieb,pečivo Peza,Žilina 41,35   100/2015
2015006 5.6.2015 potraviny Trnovec, Nededza 558,18   101/2015
2015540 5.6.2015 mäso Lulek, K.N.M. 105,77   102/2015
150517 12.6.2015 ovocie,zelenina GO-BO,D.Tižina 136,15   103/2015
1519000768 12.6.2015 školské ovocie Lunys, Poprad 12,90   104/2015
2015568 12.6.2015 mäso Lulek,K.N.M. 108,85   105/2015
150536 15.6.2015 ovocie,zelenina GO-BO, D.Tižina 73,41   106/2015
8015138077 15.6.2015 chlieb, pečivo Peza, Žilina 51,50   107/2015
8015139278 19.6.2015 chlieb, pečivo Peza, Žilina 35,28   108/2015
71522187 22.6.2015 školské mlieko Tatr.mliekareň 35,99   109/2015
2015596 22.6.2015 mäso Lulek, K.N.M. 118,67   110/2015
15015043178 22.6.2015 potraviny ATC, Púchov 87,07   111/2015
150552 22.6.2015 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 135,53   112/2015
80151140403 22.6.2015 chlieb,pečivo Peza, Žilina 35,35   113/2015
2015626 30.6.2015 mäso Lulek, K.N.M. 121,45   114/2015
150578 30.6.2015 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 159,33   115/2015
2015649 1.7.2015 mäso Lulek, K.N.M. 66,49   116/2015
8015141778 1.7.2015 chlieb,pečivo Peza, Žilina 43,06   117/2015
8015143063 9.7.2015 chlieb, pečivo Peza, Žilina 58,79   118/2015
8015144209 9.7.2015 chlieb, pečivo Peza, Žilina 26,34   119/2015
2015009 9.7.2015 potraviny Trnovec, Nededza 643,52   120/2015
150617 9.7.2015 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 61,80   121/2015
71523881 14.7.2015 školské mlieko Tatr.mliekareň 23,99   122/2015
150598 14.7.2015 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 62,25   123/2015
150624 14.7.2015 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 43,91   124/2015
2015662 14.7.2015 mäso Lulek, K.N.M. 98,71   125/2015
8015145432 16.7.2015 chlieb, pečivo Peza, Žilina 44,60   126/2015
2015666 17.7.2015 mäso Lulek, K.N.M. 75,85   127/2015
150626 17.7.2015 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 98,50   128/2015
8015146890 21.7.2015 chlieb, pečivo Peza, Žilina 31,44   129/2015
8015148074 24.7.2015 chlieb, pečivo Peza, Žilina 18,43   130/2015
8015149220 28.7.2015 chlieb, pečivo Peza, Žilina 9,28   131/2015
2015011 28.7.2015 potraviny Trnovec, Nededza 214,96   132/2015
2015004269 2.9.2015 potraviny Sesták, Galanta 526,54   133/2015
150652 2.9.2015 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 59,18   134/2015
1501505420 2.9.2015 potraviny ATC, Púchov 483,72   135/2015
2015699 8.9.2015 mäso Lulek, K.N.M. 81,03   136/2015
150673 8.9.2015 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 52,40   137/2015
8015160968 16.9.2015 chlieb, pečivo Peza, Žilina 23,96   138/2015
150690 16.9.2015 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 141,02   139/2015
2015726 16.9.2015 mäso Lulek, K.N.M. 129,23   140/2015
2015753 18.9.2015 mäso Lulek, K.N.M. 91,26   141/2015
8015162280 22.9.2015 chlieb, pečivo Peza, Žilina 43,87   142/2015
150713 22.9.2015 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 83,75   143/2015
8015163316 24.9.2015 chlieb, pečivo Peza, Žilina 13,18   144/2015
71532267 24.9.2015 školské mlieko Tatr.mliekareň 35,99   145/2015
2015775 25.9.2015 mäso Lulek, K.N.M. 140,76   146/2015
8015164509 29.9.2015 chlieb, pečivo Peza, Žilina 28,15   147/2015
150737 29.9.2015 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 110,38   148/2015
71533560 2.10.2015 školské mlieko Tatr.mliekareň 35,99   149/2015
2015805 2.10.2015 mäso Lulek, K.N.M. 44,70   150/2015
201512 6.10.2015 potraviny Trnovec, Nededza 660,87   151/2015
8015165970 6.10.2015 chlieb,pečivo Peza, Žilina 48,50   152/2015
150781 6.10.2015 ovocie,zelenina GO-BO. D.Tižina 46,93   153/2015
1519001038 8.10.2015 školské ovocie Lunys, Poprad 11,69   154/2015
1510027514 8.10.2015 ovocie Lunys, Poprad 3,16   155/2015
8015167161 9.10.2015 chlieb,pečivo Peza, Žilina 33,30   156/2015
2015843 9.10.2015 mäso Lulek, K.N.M. 181,84   157/2015
8015168336 13.10.2015 chlieb,pečivo Peza, Žilina 29,14   158/2015
150801 13.10.2015 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 127,28   159/2015
2015005593 13.10.2015 potraviny Sesták, Galanta 159,58   160/2015
1501506709 16.10.2015 potraviny ATC, Púchov 231,14   161/2015
2015867 16.10.2015 mäso Lulek, K.N.M. 113,16   162/2015
150823 20.10.2015 ovocie,zelenina GO-BO, D.Tižina 63,93   163/2015
8015169685 20.10.2015 chlieb,pečivo Peza, Žilina 39,31   164/2015
71536550 22.10.2015 školské mlieko Tatr.ml., Kežmarok 40,79   165/2015
1510029069 22.10.2015 ovocie Lunys, Poprad 3,48   166/2015
2015896 23.10.2015 mäso Lulek, K.N.M. 104,42   167/2015
8015170979 23.10.2015 chlieb,pečivo Peza, Žilina 48,22   168/2015
150852 27.10.2015 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 50,27   169/2015
8015172139 29.102015 chlieb,pečivo Peza, Žilina 25,20   170/2015
1510029950 3.11.2015 ovocie Lunys, Poprad 3,00   171/2015
71537969 3.11.2015 školské mlieko Tatr.ml., Kežmarok 33,59   172/2015
2015922 3.11.2015 mäso Lulek, K.N.M. 80,96   173/2015
1519001191 3.11.2015 školské ovocie Lunys, Poprad 25,09   174/2015
8015173296 3.11.2015 chlieb, pečivo Peza, Žilina 25,36   175/2015
152708 3.11.2015 chlieb, pečivo Potravinka, Varín 24,29   176/2015
150889 3.11.2015 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 77,32   177/2015
2015014 5.11.2015 potraviny Trnovec, Nededza 598,75   178/2015
1501507287 6.11.2015 potraviny ATC, Púchov 134,44   179/2015
2015949 6.11.2015 mäso Lulek, K.N.M- 116,54   180/2015
8015174871 6.11.2015 chlieb,pečivo Peza, Žilina 50,03   181/2015
150908 10.11.2015 ovocie,zelenina GO-BO, D.Tižina 72,22   182/2015
2015976 13.11.2015 mäso Lulek, K.N.M. 105,56   183/2015
8015176195 13.11.2015 chlieb, pečivo Peza, Žilina 52,76   184/2015
1510031316 20.11.2015 ovocie Lunys, Poprad 1,40   185/2015
1501507650 20.11.2015 potraviny ATC, Púchov 113,46   186/2015
150936 20.11.2015 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 95,17   187/2015
2015998 20.11.2015 mäso Lulek, K.N.M. 98,92   188/2015
8015177431 20.11.2015 chlieb,pečivo Peza, Žilina 37,13   189/2015
8015178613 24.11.2015 chlieb,pečivo Peza, Žilina 22,55   190/2015
71541035 24.11.2015 školské mlieko Tatr. ml., Kežmarok 35,99   191/2015
150952 24.11.2015 ovocie, zelenina GO-BO, D Tižina 76,12   192/2015
71542356 3.12.2015 školské mlieko TATR.ML., Kežmarok 23,99   193/2015
8015179992 3.12.2015 chlieb, pečivo Peza, Žilina 65,51   194/2015
20151040 3.12.2015 mäso Lulek, K.N.M. 106,57   195/2015
150981 3.12.2015 ovocie, zelenina GO-BO, D. Tižina 72,85   196/2015
2015015 4.12.2015 potraviny Trnovec, Nededza 539,05   197/2015
8015181158 4.12.2015 chlieb, pečivo Peza, Žilina 33,83   198/2015
1510033761 4.12.2015 ovocie Lunys, Poprad 2,24   199/2015
20151057 4.12.2015 mäso Lulek, K.N.M. 102,75   200/2015
1519001452 8,12,2015 školské ovocie Lunys, Poprad 24,90   201/2015
151021 8.12.2015 ovocie, zelenina GO-BO-D.Tižina 67,77   202/2015
20151084 11.12.2015 mäso Lulek, K.N.M. 97,66   203/2015
8015182301 11.12.2015 chlieb,pečivo Peza, Žilina 28,96   204/2015
151042 15.12.2015 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 76,26   205/2015
8015183642 15.12.2015 chlieb, pečivo Peza, Žilina 39,79   206/2015
20151127 22.12.2015 mäso Lulek, K.N.M. 143,18   207/2015
8015184954 22.12.2015 chlieb, pečivo Peza, Žilina 47,24   208/2015
1519001569 22.12.2015 školské ovocie Lunys, Poprad 3,95   209/2015
151073 22.12.2015 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 70,24   210/2015
151087 22.12.2015 ovocie, zelenina GO-BO, D.Tižina 108,98   211/2015