1.A trieda - KURIATKA

PREVÁDZKA  TRIEDY:  6.3o - 16.oo hod
TRIEDNA UČITEĽKA:    Silvinka  BALOGOVÁ
UČITEĽKA:                     Aďka  LEŠTACHOVÁ
 
 
ČO POTREBUJÚ KURIATKA DO MŠ:
 
 - PREZUVKY - z hľadiska bezpečnosti ( chodenie po schodoch ), je potrebné aby deti nosili pevnú 
   a vzdušnú obuv
 - POHODLNÉ OBLEČENIE - na hranie a pohyb v triede
 - NÁHRADNÉ OBLEČENIE A SPODNÉ PRÁDLO - pre prípad "nehody" v igelitke v skrinke
 - PYŽAMO 
 - HREBEŇ - na šnúrke, na zavesenie v umyvárke
 
HARMONOGRAM  DENNÝCH  AKTIVÍT
 
   
  HRY A ČINNOSTI podľa voľby detí
RANNÝ KRUH - citová reflexia, navrhovanie aktivít
ZRDAVOTNÉ CVIČENIE, osobná hygiena
   
  D E S I A T A
   
  VZDELÁVACIE AKTIVITY
POBYT VONKU, osobná hygiena
   
  O B E D
   
  ODPOČINOK, osobná hygiena
   
  O L O V R A N T
   
  HRY A ČINNOSTI podľa voľby detí