Denný poriadok A.Kmeťa

 1.trieda

Čas Činnosť
od 07.00    schádzanie detí, hry a hrové činnosti - podľa predstáv a výberu detí, ranný kruh - citová reflexia, navrhovanie aktivít, pohybové a relaxačné cvičenia, osobná hygiena
08.30-08.50 desiata
 

edukačné aktivity - zamerané na všetky oblasti rozvoja: sociálno-emocionálnu, perceptuálno motorickú a kognitívnu kompetenciu

pobyt vonku, osobná hygiena

11.30-12.00 obed
  príprava na odpočinok, odpočinok, osobná hygiena
14.40-15.00 olovrant
do 16.15        

hry a hrové činnosti - individuálne, skupinové, krúžková činnosť,

rozchádzanie detí

 

2.trieda - 3-5 ročné deti

Čas Činnosť
od 06.30 schádzanie detí, hry a hrové činnosti - podľa predstáv a výberu detí, ranný kruh - citová reflexia, navrhovanie aktivít, pohybové a relaxačné cvičenia, osobná hygiena
08.30-08.50 desiata
 

edukačné aktivity - zamerané na všetky oblasti rozvoja: sociálno-emocionálnu, perceptuálno motorickú a kognitívnu kompetenciu

pobyt vonku, osobná hygiena

11.30-12.00 obed
  príprava na odpočinok, odpočinok, osobná hygiena
14.40-15.00 olovrant
do 15.45

hry a hrové činnosti - individuálne, skupinové, krúžková činnosť,

rozchádzanie detí

 

3.trieda - 5-6 ročné deti

Čas Činnosť
od 07.00/07.15

schádzanie detí, hry a hrové činnosti - podľa predstáv a výberu detí, ranný kruh - citová reflexia, navrhovanie aktivít, pohybové a relaxačné cvičenia, osobná hygiena

09.00-09.20 desiata
 

edukačné aktivity - zamerané na všetky oblasti rozvoja: sociálno-emocionálnu, perceptuálno motorickú a kognitívnu kkompetenciu

pobyt vonku, osobná hygiena

12.10-12.35 obed
  príprava na odpočinok, odpočinok, osobná hygiena, dentálna hygiena
14.10-14.30 olovrant
do 15.30/16.30      

hry a hrové činnosti - individuálne, skupinové, krúžková činnosť,

rozchádzanie detí

 

4.trieda - 4-6 ročné deti

Čas Činnosť
od 07.00 schádzanie detí, hry a hrové činnosti - podľa predstáv a výberu detí, ranný kruh - citová reflexia, navrhovanie aktivít, pohybové a relaxačné cvičenia, osobná hygiena
09.00-09.20 desiata
 

edukačné aktivity - zamerané na všetky oblasti rozvoja: sociálno-emocionálnu, perceptuálno motorickú a kognitívnu kompetenciu

pobyt vonku, osobná hygiena

12.10-12.35 obed
  príprava na odpočinok, odpočinok, osobná hygiena, dentálna hygiena
14.10-14.30 olovrant
do 16.30

hry a hrové činnosti - individuálne, skupinové, krúžková činnosť,

rozchádzanie detí