Denný poriadok - Hollého

 

1.A. trieda - 3-4 ročné deti

Čas Činnosť
od 6.30 schádzanie detí, hry a hrové činnosti - podľa predstáv a výberu detí, ranný kruh - citová reflexia, navrhovanie aktivít, pohybové a relaxačné cvičenia, osobná hygiena
8.30 – 8.50 desiata
 

edukačné aktivity - zamerané na všetky oblasti rozvoja: sociálno-emocionálnu, perceptuálno motorickú a kognitívnu kompetenciu

pobyt vonku, osobná hygiena

11.20-11.50 obed
  príprava na odpočinok, odpočinok, osobná hygiena
14.45-15.05 olovrant
do 15.45        

hry a hrové činnosti - individuálne, skupinové, krúžková činnosť,

rozchádzanie detí

 

2.A. trieda - 4-6 ročné deti

Čas Činnosť
od 7.00 schádzanie detí, hry a hrové činnosti - podľa predstáv a výberu detí, ranný kruh - citová reflexia, navrhovanie aktivít, pohybové a relaxačné cvičenia, osobná hygiena
9.00 – 9.20 desiata
 

edukačné aktivity - zamerané na všetky oblasti rozvoja: sociálno-emocionálnu, perceptuálno motorickú a kognitívnu kompetenciu

pobyt vonku, osobná hygiena, dentálna hygiena

12.00– 12.30        obed
  príprava na odpočinok, odpočinok, dentálna hygiena
14.15– 14.35 olovrant
do 16.15     

hry a hrové činnosti - individuálne, skupinové, krúžková činnosť,

rozchádzanie detí