POPLATOK ZA MŠ - OKTÓBER 2019

POPLATOK ZA MŠ - OKTÓBER 2019

Prosím  rodičov,  aby  príspevok  za  pobyt  dieťaťa v MŠ 17,00 €  za mesiac  O K TÓ B E R  2019  uhradili :

DO 10. OKTÓBRA 2019 v triede svojho dieťaťa.

Žiadam všetkých rodičov, aby bezpodmienečne dodržali termín úhrady aj v prípade, ak dieťa v tom čase nie je v MŠ.

Poplatok je možné uhradiť aj na viac mesiacov dopredu – do 12/2019.

Za  rešpektovanie  požiadavky ďakujem.