POPLATOK ZA MŠ - JÚN 2020

POPLATOK ZA MŠ - JÚN  2020

Prosím  rodičov, aby poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ za mesiac JÚN 2020 uhradili dňa 2. júna 2020 

( ráno pri príchode do MŠ ).

 

Poplatok uhradia rodičia nasledovne:

  • predškoláci – neplatia
  • deti, za ktoré rodičia v marci 2020 uhradili 20€, za jún uhradia 10€
  • deti, za ktoré rodičia nestihli v marci uhradiť 20€, uhradia ich v júni