POKYNY PRE STRAVNÍKOV - HOLLÉHO

POKYNY  PRE  STRAVNÍKOV -  HOLLÉHO

Prosíme rodičov, aby si dôsledne prečítali pokyny pre stravníkov na elokovanom pracovisku Hollého 66, ktoré vypracovala vedúca ŠJ Limbová, ktorá nám zabezpečuje dovoz stravy od 1.9.2018 a zodpovedne ich dodržiavali. 

Zvláštnu pozornosť venujte odhlasovaniu zo stravy a úhrade poplatkov za stravu.

Predídeme tak možným problémom a komplikáciám. Ďakujeme.

Pokyny pre stravníkov - Hollého.doc (74240)