Výber poplatku za pobyt dieťaťa v MŠ

10.01.2011 16:30

 

Dňa 10.01.2011 vyberáme poplatok 12 € - na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ - v čase od 12.00 hod. do 16.30 hod.

Žiadame všetkých rodičov, aby bezpodmienečne dodržali termín úhrady aj v prípade, ak dieťa v tom čase nie je v materskej škole. Poplatok je možné uhradiť aj za viac mesiacov dopredu.

Ďakujeme!