Výber poplatku za pobyt dieťaťa v MŠ

13.09.2010 12:00

Dňa 13.09.2010 vyberá riaditeľka MŠ poplatok 12 € - na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ - v čase od 12.00 hod. do 16.30 hod.

Ďakujeme!