Výber poplatku na rodičovské združenie

31.10.2010 16:30

Vyberáme poplatok na rodičovské združenie - 50,00 € na školský rok (schválený na schôdzi RZ dňa 7.9.2010) - uhrádza sa na každé dieťa. Individuálne môžu rodičia podľa svojich možností prispieť aj vyššou sumou.

Poplatok bude použitý na: pranie posteľného prádla, zabezpečenie pitného režimu, materiál na výchovu a vzdelávanie, kultúrne podujatia, Mikulášsky balíček, hračky pod stromček, výlety, rozlúčku s predškolákmi..

Príspevok, zaplatia rodičia triednej učiteľke svojho dieťaťa nasledovne:

- 50,00 € do konca septembra 2010

alebo

- 25, 00 € do konca septembra 2010 a 25,00 € do konca októbra 2010

 

Ďakujeme!