Schôdza RZ pri MŠ

07.09.2010 15:15

Dňa 7.9.2010 - v utorok o 15.15 hod. sa uskutoční v jedálni MŠ plenárna schôdza rodičovského združenia.

Program:

  • oboznámenie so školským vzdelávacím programom
  • oboznámenie so školským poriadkom
  • schválenie prevádzky MŠ
  • čerpanie rozpočtu a schválenie príspevku RZ
  • voľba zástupcov rodičov detí do rady školy!

Vzhľadom k dôležitosti prejednávaných otázok prosíme o účasť všetkých rodičov.