Prevádzka MŠ v čase vianočných prázdnin

20.12.2010 15:47

 

Milí rodičia!

 

Na základe počtu záväzne prihlásených detí bude prevádzka MŠ v čase vianočných prázdnin zabezpečená nasledovne:

23.12. - zabezpečená prevádzka v jednej triede

27.12 - 31.12 - prevádzka prerušená

03.01 - 07.01.2011 - zabezpečená prevádzka v jednej triede