Poďakovanie RNDr. DAGMAR STOILOVEJ a Fotografie adventných vencov vyrobených na tvorivých dielňach rodičov a detí

22.11.2010 20:09

Milí rodičia,

pozrite si fotografie vlastnoručne vyrobených krásnych

adventných vencov vytvorených šikovnými rukami rodičov aj detí na našich tvorivých dielňach.

TU

Srdečne ďakujeme lektorke RNDr. Dagmar Stoilovej za jej nezištnú pomoc, ochotu a čas,

za zapožičanie materiálu a najmä za kreatívne rady pri tvorbe vencov.

:-)