Parkovacie karty - nahlásenie záujmu

20.09.2010 16:30

Rodičia, ktorí máte záujem o vystavenie bezplatných parkovacích kariet, nahláste svoj záujem (aj číslo ŠPZ) triednym učiteľkám do 20.09.2010.

 

Parkovacie karty sú platné s povolením Žilinskej parkovacej spoločnosti:

ráno od 7.00 do 8.00 hod. - na čas maximálne 1/2 hodiny

poobede od 15.00 do 16.30 - na čas maximálne 1/2 hodiny

 

Karty majú platnosť 1 rok, po uplynutí doby, alebo ukončení dochádzky dieťaťa do naše MŠ je potrebné parkovaciu kartu vrátiť!