Nahlásenie záväznej dochádzky do MŠ v dňoch 23.12.2010 - 7.1.2011

07.12.2010 12:00

 

Prosíme rodičov, aby do 7.12.2010 nahlásili triednym učiteľkám zaväznú dochádzku svojho dieťaťa do MŠ v dňoch:

 

23.12.2010 - 7.1.2011 / vianočné prázdniny.

 

Na základe počtu prihlásených detí bude v týchto dňoch organizačne zabezpečená prevádzka MŠ (zamestnanci, strava, a pod.).

 

Ďakujeme.