Nahlásenie dochádzky počas jesenných prázdnin

15.10.2010 16:30

Prosíme rodičov, aby do 17.10.2010 nahlásili triednym učiteľkám záväznú dochádzku svojich detí do MŠ počas jesenných prázdnin - t.j. na dni:

29.10. - 2.11.2010

Na základe počtu prihlásených detí bude v týchto dňoch organizačne zabezpečená prevádzka MŠ /zamestnanci, strava, a pod. /

 

Ďakujeme!