Prevádzkoví zamestnanci

Janka Keblovská

Vedúca školskej jedálne

Dáška Šošková

Hlavná kuchárka

Stanka Púčková

Kuchárka

Stanka Saganová Golišová

Kuchárka

Janka Krahulová

Školníčka

Evka Kyšová

Upratovačka

Janka Belová

Ekonómka