4.trieda - Včielky

                                                      5 - 6 ročné deti

 

Triedna učiteľka: Mgr. Zuzka JEDINÁKOVÁ

Učiteľky:                   Alenka PAZDERNÍKOVÁ

                                 Mgr. Lenka BARČIAKOVÁ

 

                                            

 

 

NAŠA TRIEDA

PLÁN AKCIÍ A PODUJATÍ NAŠEJ TRIEDY V ŠK. ROKU 2017/2018

                                                      FOTOGALÉRIA