2. TRIEDA: 4 - 5 ročné deti

 

Triedna učiteľka:        Aďka LEŠTACHOVÁ

Učiteľka:                         Janka ZELINKOVÁ       

NAŠA TRIEDA

PLÁN AKCIÍ A PODUJATÍ NAŠEJ TRIEDY V ŠK. ROKU 2017/2018

FOTOGALÉRIA