1. TRIEDA: 3 - 4 ročné deti

 

Triedna učiteľka: Mgr. Zuzka Jedináková

Učiteľka: Bc. Jojka Kašíková

 

 

 

NAŠA TRIEDA

PLÁN AKCIÍ A PODUJATÍ NAŠEJ TRIEDY V ŠK. ROKU 2017/2018

FOTOGALÉRIA