1. TRIEDA: 3 - 4 ročné deti

 

Triedna učiteľka:     Mgr. Renátka PEČOVSKÁ

Učiteľka:                        Lucka STENCHLÁKOVÁ

 

 

 

NAŠA TRIEDA

PLÁN AKCIÍ A PODUJATÍ NAŠEJ TRIEDY V ŠK. ROKU 2017/2018

FOTOGALÉRIA