Elokované triedy-Hollého 66

2.A trieda - LIENKY

1.A trieda - KURIATKA