2.A TRIEDA: 4 - 6 ročné deti

 

Triedna učiteľka:                  Ivetka KUBOVÁ

Zástupkyňa riaditeľky MŠ:   Mgr. Natálka BERECOVÁ

 

NAŠA TRIEDA

PLÁN AKCIÍ A PODUJATÍ NAŠEJ TRIEDY V ŠK. ROKU 2017/2018

FOTOGALÉRIA