1.A TRIEDA: 3-4 ročné deti

 

Triedny učiteľ:  Martuška TABAČIKOVÁ

Učiteľka:           Zuzka LAHUTOVÁ


Naša trieda

PLÁN AKCIÍ A PODUJATÍ NAŠEJ TRIEDY V ŠK. ROKU 2017/2018

Táto fotogaléria je prázdna.

FOTOGALÉRIA