2.A TRIEDA: 3-5 ročné deti

 

Triedny učiteľ:    Zuzka LAHUTOVÁ

Učiteľka:       Bc. Zuzka KIŠOVÁ


Naša trieda

PLÁN AKCIÍ A PODUJATÍ NAŠEJ TRIEDY V ŠK. ROKU 2017/2018

Táto fotogaléria je prázdna.

FOTOGALÉRIA