INFORMÁCIE

Čo potrebuje vaše dieťa pred nástupom do materskej školy

 • prezuvky (z hľadiska bezpečnosti - chodenie po schodoch - je potrebné, aby deti nosili pevnú a vzdušnú obuv)
 • pohodlné oblečenie
 • náhradné oblečenie a spodné prádlo (pre prípad "nehody") v osobitnej igelitke do skrinky dieťaťa
 • vešiak
 • pyžamko
 • úbor na cvičenie - predškoláci (5-6 roč. deti)
 • zubnú kefku, pastu - predškoláci (5-6 roč. deti)
 • hrebeň na šnúrke na zavesenie - dievčatá

Všetky osobné veci prosíme označit menom!!!

Úhrada mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa je 17 €. Príspevok sa uhrádza riaditeľke školy vo vopred určených dňoch, ktorých dátumy nájdete vyvesené na vstupnej nástenke v  MŠ.

Viac o príspevku si prečítajte TU:

POPLATKY ZA STRAVOVANIE

Celodenné stravovanie: 1,19 € + 0,10 € za réžiu ŠJ

Stravné sa uhrádza:

- triedy na A.Kmeťa: Príspevok sa uhrádza vopred do 30. dňa v predchádzajúcom mesiaci za celý nasledujúci mesiac na bankový účet školskej jedálne: číslo účtu - 033 037 9009/5600 Dexia banka Slovensko šekom alebo bankovým prevodom. Pri bankovom prevode do poznámky uveďte meno dieťaťa!!!

- triedy na Hollého: Príspevok sa uhrádza vopred do 30. dňa v predchádzajúcom mesiaci za celý nasledujúci mesiac na bankový účet školskej jedálne: číslo účtu - 030 388 5002/5600 Dexia banka Slovensko šekom alebo bankovým prevodom. Pri bankovom prevode do poznámky uveďte meno dieťaťa!!!

Viac o príspevku si prečítajte TU.

POPLATKY ZA KRÚŽKOVÚ ČINNOSŤ

 • Angličtina - poplatok 1,50 €/za 1 lekciu - uhrádza sa mesačne triednym učiteľkám podľa počtu absolvovaných lekcií
 • Zumba - poplatok 1,40 €/za 1 lekciu - uhrádza sa mesačne triednym učiteľkám podľa počtu absolvovaných lekcií
 • Hra na flautu - uhrádza sa triednym učiteľkám cca 25 € za polrok
 • Predplavecká príprava spojená so saunovaním - 25 €/4 vstupy - uhrádza sa mesačne triednym učiteľkám

ZUBNÝ LEKÁR

pre deti našej Materskej školy:

MUDr. Miriam Vladárová

tlf. 041/76 44 202