AKTUALITY

LETNÁ PREVÁDZKA

Letná prevádzka bude v našej materskej škole zabezpečená  1. – 30. júla 2021. Z dôvodu prípravných prác pred rekonštrukciou budovy na Kmeťovej a sťahovania na Jarnú 20,  budú pre záväzne prihlásené deti v prevádzke  2 triedy na Hollého ul. Ďakujem všetkým...

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - pedagogický asistent

Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto Pracovná pozícia : PEDAGOGICKÝ  ASISTENT – národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii  detí a žiakov II.“                     ...

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - vedúca ŠJ

Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto Pracovná pozícia : VEDÚCA  ŠKOLSKEJ  JEDÁLNE Úväzok : 0,54 Predpokladaný termín nástupu :  01. 09. 2021   Základné požiadavky : vzdelanie – ukončené úplne stredné odborné vzdelanie alebo stredné...