KALENDÁR AKCIÍ

September 2012

 • Panáčikovia ovocníčkovia - tvorivé dielne rodičov a detí
 • Rozprávkový deň: O repe
 • Divadelné predstavenie
 • Beseda v Okresnej knižnici - (3. trieda)
 • Exkurzia do Hasičskej zbrojnice
 • Dni zdravia: Preteky na kolobežkách
 • Futbalový turnaj

Október 2012

 • Hurá na tekvice! - tvorivé dielne rodičov a detí
 • Divadelné predstavenie
 • Predplavecká výchova spojená so saunovaním
 • Vystúpenie detí v Dome charity - Mesiac úcty k starším ( 2.A, 3, 4. trieda)
 • Jesenná výstava na MÚ
 • Návšteva ZŠ ( 2.A, 3, 4. trieda)
 • Rozprávkový deň: Koza odratá a jež

November 2012

 • Predplavecká výchova spojená so saunovaním
 • Legopopoludnie s rodičmi (2. trieda)
 • Výroba detských vianočných pohľadníc ( 2.A. trieda)
 • Divadelné predstavenie v MŠ

December 2012

 • Mikulášske besiedky
 • Voňavé vianočné medovníčky - dopoludňajšie pečenie za pomoci rodičov
 • Vianočné besiedky s rodičmi
 • Vianočný koncert v ZUŠ

Január 2013

 • "Vesmír očami detí" - zapojenie sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže
 • Triedne rodičovské združenia spojené s ukážkami práce s deťmi
 • Divadelné predstavenie v MŠ
 • Rozprávkový deň: O rukavičke

Február 2013

 • Fašiangový karneval
 • Návšteva Hvezdárne
 • Divadelné predstavenie v MŠ

Marec 2013

 • Jarný koncert v ZUŠ
 • Beseda v Okresnej knižnici
 • Predplavecká výchova spojená so saunovaním
 • Návšteva Minizoo v CVČ ( 2.A. , 3, 4. trieda)
 • Rozprávkový deň: Pod hríbom
 • Spieva celá škôlka: prezentácia spevu detí pre deti

Apríl 2013

 • Predplavecká výchova spojená so saunovaním
 • Exkurzia do Hasičskej zbrojnice (3. trieda)
 • Vítame záchranárov
 • Malí ochrancovia prírody - čistenie školského dvora
 • Divadelné predstavenie v Bábkovom divadle
 • Urobme si darček pre mamičku - tvorivé dielne ockov a detí ( 2.A. trieda)

Máj 2013

 • Školská akadémia ku Dňu matiek
 • Predplavecká výchova spojená so saunovaním
 • Divadelné predstavenie v Mestskom divadle
 • Dopravná polícia deťom

Jún 2013

 • Týždeň detských radostí
 • MDD - Rozprávkový deň na školskom dvore
 • Dopoludňajšie posedenie detí v cukrárn
 • Divadelné predstavenie
 • Škola v prírode
 • Výlet
 • Týždeň zdravia
 • Škôlkári olympionikmi - štvorboj detí
 • Výlet na Hradisko ( 2.A. trieda)
 • Rozlúčka s predškolákmi ( 2.A., 3, 4. trieda)